More

    Anunt mediu NAGY L. ANNAMARIA P.F.A.

    NAGY L. ANNAMARIA P.F.A., titular al proiectului “Construire spalatorie auto” anuntã publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna Orasu Nou, nr. Cad 102943, jud. Satu Mare.
    Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30, vineri între orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii /observatiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritātii competente pentru protectia mediului.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE