Meseria, brăţară de aurmeseria

După prima etapă de înscriere în învăţământul profesional de zi pentru anul şcolar 2013-2014, în judeţul Satu Mare au fost ocupate aproape 80% dintre locurile propuse a fi înfiinţate în şcolile din judeţ. Astfel, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu Mare, din cele 504 locuri disponibile, după prima etapă au fost ocupate 392, rămânând disponibile pentru cea de a doua etapă doar 139 de locuri.

În multe dintre grupele şi clasele propuse spre a fi înfiinţate au fost ocupate toate locurile, dând aici exemplu calificările de brutar-patiser-preparator produse făinoase, secţiile maghiară şi română, de la Liceul Tehnologic “George Emil Palade” Satu Mare, ospătar – Colegiul Economic “Gheorghe Dragoş”, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze (maghiară) – Colegiul Tehnic “Traian Vuia”, mecanic auto – Colegiul Tehnic “IC Brătianu”, precum şi cele de lăcătuş construcţii şi tapiţer-plăpumar – ambele de la Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu” Carei, de mecanic auto – Liceul Tehnologic “Ioniţă G. Andron” şi tinichigeriu, de la Liceul tehnologic “Anghel Saligny” Turţ.
Cea de a doua etapă de înscriere se va derula în perioada 11 -25 iunie. Unităţile şcolare, prin reprezentanţii şi prin consilierii şcolari, vor consilia elevii în vederea revizuirii opţiunilor pentru învăţământul profesional. De asemenea, în această etapă sunt avute în vedere situaţiile în care calificarea solicitată nu a întrunit un număr suficient de opţiuni pentru organizarea unei formaţiuni de studiu în unitatea de învăţământ. Totodată, în perioada 26 iunie-2 iulie va avea loc selectarea elevilor înscrişi, acolo unde numărul acestora este mai mare decât numărul de locuri disponibile.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts