More    Şcolile fără bani de salarii, ajutate de alte unităţi

    Şcolile care rămân fără bani de salarii ar putea fi ajutate, numai în cazuri excepţionale, cu fonduri alocate prin redistribuire de la unităţi aflate în acelaşi judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, potrivit unui proiect de HG lansat în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei. Proiectul de hotărâre de guvern vizează aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, respectiv preşcolar. Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar, prevede proiectul de act normativ.

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE