More


  Petreştiul, campion la inventarierea terenurilor

  - Advertisement -

  prefect

  Prefectul Eugeniu Avram a convocat ieri o şedinţă de instruire a reprezentanţilor primăriilor şi a topografilor din judeţ pe Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, lege care are termen de aplicare 180 de zile, din care s-au scurs deja mai bine de patru luni. Îngrijorările factorilor răspunzători de urmărirea aplicării acestei legi sunt legate de întocmirea situaţiei disponibilului de teren pe sectoare cadastrale. Cele mai mari neajunsuri se înregistrează la Pomi, Certeze, Socond şi Viile Satu Mare, în timp ce la polul opus se situează Petreştiul, care a reuşit să finalizeze acţiunea.

  Petreştiul, model de bune practici
  Conform celor declarate de şeful Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului, Cosmin Dorle, comuna Petreşti a reuşit să finalizeze inventarierea terenurilor în baza Legii 165. La polul opus şi campionii întârziaţilor se numără localităţile Pomi, Certeze, Socond şi Viile Satu Mare. Pentru a urgenta demersul, juriştii Instituţiei Prefectului vor realiza controale zilnice în teritoriu. Cu toate acestea, Cosmin Dorle se arată optimist în ceea ce priveşte finalizarea cu succes a acţiunii. Conform aceleiaşi surse, la nivelul judeţului Satu Mare sunt soluţionate 94% din cereri. “Aş vrea să îl felicit pe primarul din Micula, Ştefan Doboş, care se implică personal în acţiunea de inventariere a terenurilor. Îi vom convoca pe toţi primarii pentru a se implica mai activ în aceste demersuri”, a concluzionat Cosmin Dorle.
  Reprezentanţii primăriilor şi topografii prezenţi la dezbatere şi-au arătat şi ei o parte din nemulţumiri. Spre exemplu, aceştia s-au arătat deranjaţi că nimeni nu a consultat primarii atunci când s-a întocmit legea. Alţii au cerut ca oamenii care lucrează în această comisie să fie plătiţi. Au fost şi voci care şi-au arătat îngrijorarea vizavi de preţurile pe care le cer firmele de cadastru în vederea inventarierii, ceea ce va duce la rectificări bugetare, dar şi faţă de faptul că nu pot fi achiziţionate programe speciale cadastrale. Legea nu permite în acest moment cumpărarea de mijloace fixe.

  Ce spune legea
  Legea privind restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, pentru care Guvernul Ponta şi-a asumat răspunderea, a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 17 mai 2013. Potrivit prevederilor acesteia, toate cererile de restituire nesoluţionate trebuie să fie centralizate în termen de 120 de zile. De asemenea, toate cererile trebuie soluţionate până la data de 1 ianuarie 2016. Legea 165/2013 se aplică cererilor formulate şi depuse în termen legal, dar nesoluţionate până acum, cauzelor aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului. Legea consacră principiul prevalenţei restituirii în natură a imobilelor. În situaţia în care restituirea în natură nu mai este posibilă, precum şi în cazul în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte.
  Până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. Suspendarea nu se aplică în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile. În noua lege se precizează că până la data de 1 ianuarie 2016 comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate. Dosarele de despăgubiri întocmite în baza Legilor fondului funciar vor fi soluţionate în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a acestei legi. Persoanele îndreptăţite pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către comisiile locale de fond funciar în vederea restituirii în natură a terenurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Tot în termenul de 60 zile pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar şi persoanele care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până acum şi de a emite o decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează: în termen de 12 luni, entităţile care mai au de soluţionat până la 2.500 de cereri; în termen de 24 de luni, entităţile care mai au de soluţionat un număr cuprins între 2.500 şi 5.000 de cereri; în termen de 36 de luni, entităţile care mai au de soluţionat peste 5.000 de cereri. Termenele curg de la data de 1 ianuarie 2014. Dosarele de despăgubiri întocmite în baza Legii nr. 10/2001, înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img