More


  Un “Acoperământ al Maicii Domnului” pentru toţi sătmărenii

  - Advertisement -

  asociatie

  Desfăşurându-şi activitatea sub oblăduirea preoţilor de la Biserica ortodoxă “Constantin şi Elena” din Satu Mare, Asociaţia “Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” întinde “o mână de ajutor” la peste o sută de familii fără posibilităţi de întreţinere din judeţ. Asociaţia are ca membri mulţi voluntari laici, care au profesii diverse: cadre didactice (profesori, educatori), psihologi, preoţi, medici, ingineri, economişti, asistenţi medicali etc. având sediul pe strada Milcov nr.1, unde-şi desfăşoară activitatea din anul 2010.
  Astfel, voluntarii asociaţiei oferă de trei ori pe săptămână câte o masă caldă unui număr de o sută de persoane nevoiaşe, dintre care 80 de copii de naţionalitate română, maghiară şi romă, de diverse confesiuni religioase, organizează colecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte pe care le distribuie în mod organizat persoanelor sărace, oferă asistenţă materială sub diferite forme (ajutor financiar, obiecte de mobilier, alimente, produse de igienă etc.), asigurând de asemenea şi asistenţă medicală  primară. Cei 80 de copii din familiile asistate sunt consiliaţi prin diferite programe, oferindu-li-se rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte, monitorizându-li-se frecvenţa şcolară, organizându-le timpul liber prin diferite activităţi şi programe artistice. De asemenea, se doreşte iniţierea unui program permanent cu copiii din familiile sărace prin care să se ofere asistenţă educaţională pentru prevenirea abandonului şcolar, prevenirea infracţionalităţii  juvenile, prin consiliere de specialitate, consiliere pentru însuşirea normelor de igienă, contribuindu-se la dezvoltarea unui comportament social normal, în vederea unei bune integrări în societate. Pentru ca aceste activităţi să se desfăşoare în condiţii optime, asociaţia doreşte înfiinţarea unui centru social de zi pentru copii.
  Beneficiarii acestei forme de ajutor social sunt persoane cu situaţii materiale precare, unii fiind lipsiţi de orice formă de venit şi fără domiciliu. O parte dintre aceştia sunt  persoane cu dizabilităţi, care nu au posibilitatea de a efectua o activitate care să le aducă un  venit cu care să îşi asigure minimul necesar pentru traiul zilnic, datorită lipsei ofertelor de pe piaţa muncii. Programul de servire a mesei este: marţi, joi şi sâmbătă, cu începere de la ora 18.00. În paralel cu hrana caldă, persoanelor asistate li se oferă şi alte forme de ajutor constând în îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon, respectiv pachete  individuale cu alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale Sfintelor Paşti.
  Cu toate acestea, momentan asociaţia nu are un spaţiu amenajat corespunzător în care să poată desfăşura în bune condiţii activităţile de ajutorare a copiilor aparţinând familiilor asistate. În urma demersurilor efectuate către autorităţile publice locale, în luna iunie 2012, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare a fost aprobată concesionarea pentru o perioadă de 30 de ani a fostei centrale termice din cartierul Micro 15, Aleea Trotuş, nr.2, în vederea modificării de destinaţie a acesteia în “Centru de zi pentru copii “. Acest centru va cuprinde o sală de mese multifuncţională – cu posibilitatea de transformare în sală de festivităţi, săli de lectură – unde copiii vor fi ajutaţi la efectuarea temelor de casă, bucătărie şi grupuri sanitare, spaţii de cazare temporară pentru persoanele sau familiile aflate în dificultate. Pentru amenajarea acestui centru se fac demersuri în vederea strângerii fondurilor necesare lucrărilor de construire şi dotărilor aferente. Se pot face donaţii în lei în contul: RO46CECESM0130RON0363930, iar cele în euro în contul RO05CECESM01C1EUR0391292, deschise la CEC BANK SA Satu Mare. Pentru donaţiile din străinătate se va preciza şi codul SWIFT: CECEROBUXXX, titular cont: Asociaţia “Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, cod fiscal: 27220342  De asemenea, se pot face donaţii şi prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venitul anual.
  Valeriu Ioan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img