More


  An foarte bun pentru Casa Judeţeană de Pensii

  - Advertisement -

  sabou

  Conducerea Casei Judeţene de Pensii (CJP) Satu Mare şi-a prezentat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, bilanţul activităţii instituţiei pe acest an. Conform directorului Eugenia Sabou, instituţia pe care o reprezintă şi-a consolidat capacitatea instituţională prin eficientizarea managementului şi prin realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus pentru anul 2013 determinând desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente.

  Zeci de mii de pensionari în evidenţele CJP
  În luna decembrie 2013, la nivelul CJP Satu Mare există un număr de 82.698 de pensionari, din care 19.702 pensionari de boală şi 53.434 pensionari de limită de vârstă cu vechime completă şi incompletă. Directorul Eugenia Sabou a precizat că au fost soluţionate un număr de 9.643 de cereri privind stabilirea drepturilor de pensie, cereri privind modificările drepturilor la pensie, s-au efectuat treceri din oficiu în pensie de limită de vârstă din pensie de invaliditate, pensie anticipată sau anticipată parţială. De asemenea, au fost soluţionate 701 de solicitări de stagii care au fost trimise la alte case teritoriale de pensii, respectiv s-a înregistrat un număr de 7.892 cereri referitoare la plata drepturilor.

  Sute de pensionari au reţinere pe pensie
  În luna decembrie 2013, la nivelul CJP Satu Mare există un număr de 1.203 reţineri aplicate asupra pensiilor ca urmare a unor sentinţe judecătoreşti, suma recuperată fiind de 190.118 lei. În aplicarea măsurilor de executare silită a debitelor rezultate din declaraţii de asigurare şi prestaţii sociale, s-au emis un număr de 399 de somaţii şi titluri executorii pe pensii, precum şi un număr de 432 popriri. În ceea ce priveşte repartizarea biletelor de tratament, până în prezent au fost acordate un număr de 3.936 de bilete de tratament pe anul 2013. “Instituţia noastră are înregistrate 2.985 de cereri pentru acordarea de prestaţii, respectiv cereri de pensionare din partea lucrătorilor migranţi care îşi au domiciliul sau reşedinţa în cadrul Uniunii Europene. Au fost emise 2.201 de decizii de pensionare pe pensii internaţionale, 784 de dosare fiind în lucru. Totodată, am răspuns unui număr de 3.550 de solicitări privind certificarea duratei de asigurare în sistemul român de pensii (vechimea în muncă realizată în România, n.red.). Am înaintat un număr de 541 de solicitări depuse de persoanele cu domiciliul în România şi care şi-au desfăşurat activitatea în statele membre UE, pentru recunoaşterea stagiilor de cotizare şi stabilirea drepturilor de pensie. Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii din România, în luna octombrie am trimis 1.406 certificate de viaţă pentru beneficiarii nerezidenţi aflaţi în plată, la adresa de reşedinţă, respectiv domiciliu”, a precizat directorul Eugenia Sabou. În ceea ce priveşte comunicarea cu beneficiarii sistemului public de pensii şi cu instituţiile cu care Casa Judeţeană de Pensii are tangenţă s-au efectuat, înregistrat şi soluţionat 1.082 şedinţe de audienţe.

  Obiective pentru 2014
  Obiectivele Casei Judeţene de Pensii Satu Mare pentru anul viitor sunt îmbunătăţirea comunicării atât cu pensionarii cât şi cu opinia publică, informatizarea în continuare a activităţii de expertiză medicală, selectarea documentelor din arhivă, informarea opiniei publice privind serviciile oferite de CJP prin difuzarea la nivelul tuturor primăriilor a unui pliant cu informaţii referitoare la noutăţile legislative şi din care să rezulte toate serviciile oferite de CJP Satu Mare, perfecţionarea personalului din cadrul CJP în domeniul comunicării relaţiilor cu publicul şi a aplicării legislaţiei în domeniu, respectiv colaborarea în continuare cu primăriile din judeţ şi cu instituţiile statului. “Conducerea Casei Judeţene de Pensii Satu Mare mulţumeşte tuturor pensionarilor din judeţ şi tuturor celor cu care a avut relaţii de colaborare, şi anume Asociaţiei Judeţene de Pensionari, Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei Judeţene a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi şi mai ales mass-media pentru promptitudinea de care a dat dovadă în reflectarea imaginii instituţiei în presa scrisă sau audiovizuală”, a concluzionat Eugenia Sabou.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img