More


  Clarificări şi nu prea în cazul furtului de tichete de masă de la Apaserv

  =

  Stegerean

  Mai mulţi angajaţi ai societăţii Apaserv SA au sesizat redacţia Gazeta de Nord-Vest despre faptul că în ultimele luni nu şi-au primit integral tichetele de masă. Conform acestor surse, o persoană cu funcţie de conducere din cadrul societăţii şi-a însuşit ilegal tichetele de masă reţinute pe şestache de la unii angajaţi. Se pare că valoarea tichetelor însuşite de persoana cu funcţie de conducere este de aproximativ 4.000 de lei. Pentru a face lumină în acest caz, GNV a solicitat o serie de clarificări din partea conducerii Apaserv, răspunsuri care au fost mai mult evazive,  lăsând impresia că s-ar urmări acoperirea vinovaţilor şi muşamalizarea cazului

  Răspunsuri evazive la întrebări concrete
  Conducerea Apaserv a oferit răspunsuri destul de evazive la întrebările concrete formulate de redactorii Gazetei de Nord-Vest. De exemplu, conducerea Apaserv foloseşte expresii de genul “constatându-se anumite diferenţe”, fapt care nu are menirea de a face lumină în acest caz. Mai mult, se foloseşte expresia “nici un angajat al societăţii nu a fost prejudiciat, toţi angajaţii beneficiari ai tichetelor de masă”, formulă care ne face să credem că s-ar încerca să se pună batista pe ţambal. “În baza Dispoziţiei nr.16135 din 24.10.2013, directorul general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a dispus efectuarea Controlului Financiar Intern a Biroului Resurse Umane având în vedere următoarele obiective: verificarea legalităţii, realităţii şi necesităţii acordării tichetelor de masă şi a efectuării plăţii aferente acestora pentru luna septembrie 2013 şi verificarea legalităţii tuturor documentelor justificative care stau la baza acordării tichetelor de masă către salariaţii societăţii. Rezultatele constatărilor efectuate de echipa de control au fost consemnate în Raportul de Control nr.13 din 08.11.2013, constatându-se anumite diferenţe în statele de plată tipărite în programul Emsys (program de calcul al drepturilor salariale şi al tichetelor de masă) şi centralizatorul întocmit separat, de către Biroul Resurse Umane. Totodată au fost constatate diferenţe între comenzile electronice lansate de Biroul Resurse Umane firmei care emite aceste tichete şi situaţiile din centralizator şi din statele de tichete prezentate spre aprobare către conducerea executivă şi vizării de către compartimentul CFP. Subliniem faptul că prin comandarea în plus a acestor tichete nici un angajat al societăţii nu a fost prejudiciat, toţi angajaţii beneficiari ai tichetelor de masă, în condiţiile legii, au primit în timp util şi în toată această perioadă (ianuarie2013- septembrie 2013) tichetele cuvenite”, se arată în răspunsul oferit de conducerea Apaserv.

  Ilegalităţi ascunse bine de tot
  Persoanele vinovate au operat atât de bine încât a fost nevoie de o analiză profundă a cazului pentru a descifra modul de operare. “Aceste plusuri nu au putut fi depistate de cei de la CI sau CFP decât în baza unui control mult mai aprofundat prin verificarea pontajelor, concediilor de odihnă si concediilor medicale a fiecărui angajat în parte. Această situaţie s-a creat deoarece comenzile on line transmise firmei care emite tichetele nu erau semnate de către cei în drept, (respectiv  CFP, DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR GENERAL), ci doar Statele de tichete care corespund cu realitatea. In baza comenzilor on line, firma emitentă transmitea societăţii tichetele de masă prin curierat şi factura aferenta acestora, Biroului Resurse Umane. Urmare a datelor conţinute în Raportul de Control din 08.11.2013 Directorul General a dispus în baza art.251 alin.l Codul Muncii, convocarea Comisiei de Disciplină. Comisia de disciplină a demarat procedurile de cercetare prin convocarea persoanelor din cadrul Biroului Resurse Umane. Urmare a notelor explicative formulate de toţi cei implicaţi şi care au recunoscut săvârşirea faptelor, mai puţin o persoană, s-a întocmit Procesul Verbal de Cercetare Disciplinară din 09.12.2013. În baza Procesului Verbal şi a dispoziţiilor legale, directorul general a emis Deciziile de sancţionare şi imputare a celor ce se fac vinovaţi de aceste fapte, şi totodată s-a dispus schimbarea locului de muncă a întregului personal din cadrul Biroului Resurse Umane”, se mai arată în sursa citată.

  Clemenţă fără niciun temei legal
  Deşi Apaserv este societate cu capital de stat, deci vinovaţii ar trebui să răspundă în faţa organelor de cercetare penală, conducerea Apaserv a ales, de la sine putere, să facă un act de clemenţă de neînţeles. Ne întrebăm cum este posibil ca în cazul unor persoane care fură în formă continuată de la o societate de interes public, alimentată cu bani publici, să se ia o astfel de decizie în mod arbitrar?! Ne mai întrebăm cum este posibil ca cineva să se metamorfozeze în organ de cercetare, procuror şi judecător în acelaşi timp, oferind clemenţă fără niciun temei legal unor persoane care au constituit un grup infracţional şi care se fac vinovaţi de furt în formă continuată?! “Menţionăm faptul că prejudiciul a fost în totalitate recuperat de către societate, toţi cei implicaţi şi care au recunoscut fapta, achitând prejudiciul produs. În privinţa sesizării organelor abilitate, vă facem cunoscut că s-a întocmit un raport către Consiliul de Administraţie. Având în vedere că prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar persoanele care se fac vinovate au fost sancţionate atât disciplinar cât şi salarial, iar pe de altă parte acestora le-a fost modificat CIM prin act adiţional fiind mutaţi la alte compartimente din cadrul societăţii pe posturi mult inferioare celor deţinute, şi cu un salariu diminuat şi corespunzător noului post ocupat, Consiliul de Administraţie va decide oportunitatea sesizării organelor statului”, sună răspunsul halucinant oferit de către conducerea Apaserv.

  Ciprian Bâtea

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img