More


  APIA Satu Mare eliberează adeverinţe pentru fermierii care vor să acceseze credite bancare

  - Advertisement -

  les

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Satu Mare informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.
  Potrivit directorului interimar al APIA Satu Mare, Gabriel Leş, în judeţul Satu Mare au fost depuse un număr de 2.857 dosare în care au fost solicitate un număr de 24.709 capete bovine pentru anul 2013, numărul eligibil de dosare precum şi numărul de animale eligibile va fi determinat după verificarea administrativă a dosarelor. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, precum şi numărul de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei, că a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC. Demn de menţionat este şi faptul că adeverinţele se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete care au verificarea administrativă finală şi „Confirmare procesare RNE – APIA”.
  Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1412/2013, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de animal. “Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă creditoare, pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale. Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% şi 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%”, a mai precizat Leş.
  Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV-Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare