More

  P.S. Iustin dăruieşte credincioşilor valoroasa carte “Sf. Ioan Botezătorul”

  iustin

  În 2013, lumina tiparului a scos, parcă din timp gândită, cartea ce avea să fie o completare la teza de doctorat a PS Iustin, susţinută în 2011 în centrul universitar Cluj Napoca. Mi s-a părut interesant faptul că autorul n-a reacţionat în public, ci, desigur ca orice autor de carte, a trăit sufleteşte o împlinire ce nu se poate descrie prin cuvinte. Încă este sărac vocabularul oricărei limbi pentru a putea prezenta trăirile sufleteşti ale unui scriitor la apariţia cărţii sale! Spun acest lucru, deşi sunt conştient că limba română are un bogat fond de cuvinte şi totuşi…

  Editura “Mega” a scos cartea de 319 pagini, aparţinând Seriei Biblice nr. 15, dovedind încă o dată perfecţiunea Clujului şi în arta tipografică. Andreea Macavei se dovedeşte a fi un tehnoredactor de excepţie, ea fiind şi realizatorul copertei. Vă întrebaţi, desigur, stimaţi cititori, de ce tocmai eu scriu, de fapt revin, despre această carte? În 2 septembrie 2013 am realizat o emisiune televizată cu PS Iustin şi-i mulţumesc şi pe această cale pentru că, în diverse privinţe, mi-a bătătorit potecile pe care le voi “călca” în realizarea emisiunilor sub semnul generic “Glasul bisericii”. Considerând că PS Iustin a făcut atâtea fapte bune pentru mulţimea de credincioşi, într-o episcopie ce cuprinde două judeţe, conducerea Nord Vest TV a găsit de cuviinţă ca această emisiune s-o încadrăm în “Oameni şi fapte” – preluată şi de televiziunea italiană “Casa mia” pentru românii, nu puţini, plecaţi în Italia.
  Cele cinci capitole ale cărţii ne prezintă aproape totul despre Sfântul Ioan Botezătorul şi-i binevenită acum, la ceas de sărbătoare, ea, cartea, satisfăcându-ne curiozităţile despre ceea ce a însemnat, înseamnă şi va însemna pentru credinţa noastră Sfântul Ioan Botezătorul . Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul o aflăm din prezentările făcute de Evanghelii şi din multele relatări ale bibliştilor. Acest sfânt, deschizător de drumuri şi prooroc ne-a orientat total spre Mântuitorul Hristos, fiind, aşa cum este văzut în arte şi credinţă, un mijlocitor, un îndemnător spre rugăciune, spre viaţa ce există în jurul bisericii noastre. Cartea, prin eroul său principal, se adresează credincioşilor, celor care-l propovăduiesc prin cuvântul lui Dumnezeu, mai ales călugării care au făcut totul pentru a fi în faţa lui Hristos.
  În primul secol Iovan Botezătorul a jucat un rol important pe scena iudaică, având în vedere relaţia sa cu Mântuitorul, ca şi relaţia dintre ucenicii săi cu lucrarea Mântuitorului, lucru împărtăşit în Evangheliile lui Matei şi Luca. Şi azi sunt discuţii despre rolul şi însemnătatea lui Ioan Botezătorul şi în discuţiile existente se scoate la iveală înţelegerea istorică a iudaismului din primul secol.
  Cartea semnată de PS Iustin (Ioan Iustin Hodea) formează obiectul cercetării asupra importanţei lui Ioan Botezătorul, a personalităţii acestuia, fiind ca un nou studiu despre eroul cărţii. De fapt cartea poartă numele eroului ei şi nu întâmplător! Cartea cuprinde şi analiza unor articole de excepţie privitoare la Ioan Botezătorul, a unor studii legate de activităţile de început ale eroului despre familia sa, oameni evlavioşi (tatăl Zaharia slujea în Templul lui Irod, iar mama era rudă cu Maria – mama lui Iisus).
  Oricum, în argumentarea tezei, autorul se bazează pe trei obiective, ultimul fiind legat de definirea perspectivei celor patru Evanghelii ce se referă la persoana şi lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru cei interesaţi în studiul personalităţii Sfântului Ioan Botezătorul cele cinci capitole vă stau la dispoziţie, fiecare constituind o bibliografie demnă de a fi folosită, în mod ştiinţific, aşa cum de altfel este întocmită prezenta carte.
  Cap. 1. Tradiţiile despre Ioan Botezătorul în lucrarea lui Josephus Flavius (cu portretizarea lui Ioan Botezătorul, cu descrierea lui, cu date despre istoricul Flavius şi variantele acestuia privind tradiţiile eroului).
  Cap. 2. Dimensiunea profetică a activităţii lui Ioan Botezătorul în Evanghelia după Marcu (cu Pericope Evaghelice, cu propovăduirea lui: botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, botezarea Mântuitorului de către Ioan Botezătorul, cu arestarea lui Ioan Botezătorul, postul ucenicilor, tăierea capului lui Ioan Botezătorul, mărturia iudaică, mărturia lui Iisus despre erou, Ilie Redivirus, Respingerea statutului profetic al eroului).
  Cap. 3. Dimensiunea profetică a activităţii lui Ioan Botezătorul în Evanghelia după Matei (cu 14 subcapitole).
  Cap. 4. Dimensiunea profetică a activităţii lui Ioan Botezătorul în Evanghelia după Luca (cu 21 subcapitole).
  Cap. 5. Dimensiunea profetică şi teologică a activităţii lui Ioan Botezătorul în descrierea Evangheliei a patra (cuprinde 13 subcapitole).
  Cartea se bucură de toate explicaţiile, de abrevieri, de trimiteri la subsolul paginii. Frumos este Cuvântul înainte, semnat de cunoscutul pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, care în final spune: “După o lectură a cărţii de faţă, fie ea şi sumară, putem afirma că modul de abordare a temei, cunoaşterea şi citarea unora din cele mai bune şi mai noi lucrări din literatura de specialitate, de altfel, de referinţă, stil argumentativ de analiză a subiectului, sublinierea dimensiunii spirituale pentru lumea contemporană a mesajului temei, fac din osteneala PS Iustin, întrupată într-un demers de cercetare academică, una de referinţă pentru spaţiul biblic românesc nou-testamentar”.
  Este destul să apreciez bibliografia oferită de autor, în număr de 227 de autori de lucrări privind: Ediţii ale Sfintei Scripturi, Ediţii patristice, Dicţionare, Lucrări de specialitate, monografii, Studii şi articole. J. Flavius îl vede pe Ioan Botezătorul ca un martir, care a dorit schimbarea oamenilor, o victimă a situaţiei politice cu frica schimbării radicale. Marcu îi compară suferinţa cu cea a lui Iisus, Luca îl descrie ca parte a istoriei mântuirii, Matei îl consideră drept mărturisitorul despre Iisus.
  Cu felicitări şi mulţumiri pentru darul oferit nouă de Sfânta Bobotează. Frumoasă carte, cinste cui te-a scris!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE