More


  Execuţia bugetară din 2015 s-a încheiat cu un deficit de 1,47% din PIB, încadrându-se în ţintă

  - Advertisement -

  socioeco

  Bugetul general consolidat a încheiat anul trecut cu venituri de 233,6 miliarde lei, în creştere cu 9% faţă de 2014, iar cheltuielile au urcat cu 8%, la 243,9 miliarde lei, rezultând un deficit de 10,3 miliarde lei, respectiv de 1,47% din PIB, incadrat în ţinta de 1,85% din PIB stabilită.

  Faţă de anul precedent, deficitul s-a redus de la 1,72% la 1,47% din PIB, respectiv cu 1,1 miliarde lei în termeni nominali, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice. Veniturile bugetului general consolidat au reprezentat 33,1% din PIB, consemnând o creştere cu un punct procentual ca pondere în Produsul Intern Brut. S-au înregistrat creşteri la încasările din impozit pe profit (13%), impozitul pe venit (12,4%), TVA (12,3%), venituri nefiscale (12%) şi accize (8%). “Încasările din contribuţii de asigurări sociale au o uşoară creştere faţă de anul anterior, deşi au fost influenţate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor angajatorilor, cât şi de creşterea pe anul 2015 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie către pilonul II de pensii”, se arată într-un comunicat al Finanţelor.

  Administraţiile locale au înregistrat creşteri la taxa pe utilizarea bunurilor cu 4,8%, venituri nefiscale cu 4,1% şi la impozite şi taxe pe proprietate cu 1,5%. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 17 miliarde lei, cu 49,3% mai mari faţă de anul 2014. Cheltuielile bugetului general consolidat, de 243,9 miliarde lei, au urcat în termeni nominali cu 8% faţă de anul precedent şi cu 0,8 puncte procentuale ca pondere în PIB. Cheltuielile de personal s-au majorat cu 3,2%, ca urmare a creşterilor salariale în administraţia publică locală, precum şi în sectorul de sănătate şi în învăţământ. Totodată, au scăzut cheltuielile cu dobânzile cu 6,2%, pe fondul diminuării randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark. Cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au crescut faţă de anul precedent cu 62,4%.

  Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 41,3 miliarde lei, reprezentând 5,9% din PIB, faţă de 32,7 miliarde de lei în anul 2014. Creşterea cheltuielilor pe ultimele luni ale anului, în special în decembrie, au fost în principal pentru investiţii, atât a celor finanţate din fonduri europene, cât şi din surse proprii şi cu finanţare rambursabilă, precizează Finanţele.

  Cheltuielile pentru investiţii au totalizat 15,1 miliarde lei în decembrie, din care 7 miliarde lei pentru susţinerea proiectelor cu finanţare europeană, 87,2 milioane lei pentru proiecte cu finanţare rambursabilă şi 8 miliarde lei pentru cele finanţate din cheltuieli de capital. “Având în vedere că finele anului 2015 a reprezentat perioada de eligibilitate a plăţilor aferente proiectelor din cadrul financiar 2007-2013, s-au făcut eforturi în vederea asigurării fondurilor necesare acestora, astfel încât doar în luna decembrie s-au plătit aproximativ 9,1 miliarde de lei, în timp ce media lunară a fost de circa 1,5 miliarde de lei, din care 7 miliarde de lei au fost de natura investiţiilor, restul fiind subvenţii pentru agricultori şi alte plăţi în contul Uniunii Europene”, explică reprezentanţii ministerului.

  Totodată, suma alocată pentru sprijinul acordat agricultorilor la achiziţionarea motorinei s-a majorat în decembrie cu circa 40%, alocându-se suplimentar 106 milioane lei, prin Ministerul Agriculturii. Creşterile cheltuielilor de personal în perioada noiembrie-decembrie au fost determinate de plata în avans a tranşei a IV-a aferentă anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de personalul din sectorul bugetar, precum şi de majorările salariale ale personalului din unităţile sanitare, începând cu 1 octombrie 2015.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img