More

  ANRP trebuie să plătească o despăgubire supraevaluată de peste 70 milioane de euro nepotului lui George Becali

  euro-afp

  ANRP trebuie să plătească o despăgubire supraevaluată de peste 70 milioane de euro nepotului lui George Becali, Vasile Geambazi, pentru un teren de 28,5 hectare din localitatea Voluntari, deşi valoare reală ar fi de trei ori mai mică, potrivit unui raport al Corpului de Control al premierului.

  Potrivit raportului Corpului de Control al premierului, în 2005 o persoană îndreptăţită a solicitat Comisiei locale Voluntari de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafaţă de 28,5 ha, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov. Ulterior, Comisia judeţeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 21,75 ha, de către „Comisia orăşenească Voluntari”.

  “La data de 20.12.2006, moştenitorul persoanei îndreptăţite a cesionat lui BECALI George, în calitate de cesionar „(…) definitiv şi irevocabil, drepturile (…) asupra terenului în suprafaţă de 28,5 ha, situat pe teritoriul oraşului Voluntari (…)”, pentru suma de 1.000.000 EUR. La rândul său, BECALI George a cesionat drepturile la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent bănesc a terenului în suprafaţă de 21,75 ha, către societatea LEOSER S.A. reprezentată de GEAMBAZI Vasile pentru suma de 2.175.000 EUR”, se arată în document.

  În 2010, Vasile Geambazi a declarat că este de acord să primească despăgubiri băneşti conforme, respectiv 19.950.000 EUR pentru 28,5 ha şi l-a împuternicit pe George Becali să-l reprezinte „cu depline puteri în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor”.

  „La data de 09.06.2011, evaluatorul NUŢIU Emil din cadrul societăţii de evaluatori BUSINESS EVALUATOR S.R.L. a întocmit pentru beneficiara „Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor”, „raportul de evaluare”, (…), prin care terenul în suprafaţă totală de 21,75 ha, situat în oraşul Voluntari, a fost evaluat la suma totală de 297.630.000 RON (1.368 RON/mp), respectiv 71.339.884 EUR (328 EUR/mp). Prin stabilirea unei valori de piaţă de 328 EUR/mp, în condiţiile în care, în anul 2011, valoarea orientativă unitară a terenului era de 108 EUR/mp, (…) Faţă de evaluarea terenului efectuată la data de 24.08.2006, în cuantum de 19.950.000 EUR, evaluatorul NUŢIU Emil a supraevaluat terenul în suprafaţă de 21,75 ha cu suma de 51.389.884 EUR“, se precizează în raport.

  În document se mai arată că evaluarea terenului de către evaluatorul Emil Nuţiu s-a făcut pe baza unor oferte de vânzare a unor terenuri „comparabile”, din care una aparţinea lui George Becali şi nu printr-o documentare temeinică, respectiv fără a solicita date cu privire la tranzacţii concrete cu terenuri similare celui evaluat, de la bănci, notari publici sau birouri de carte funciară, date care ar fi oferit informaţii cu privire la preţul real al pieţei imobiliare.

  În perioada 15.03.2012 – 15.05.2013 au fost suspendate emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acordau despăgubiri. În martie 2012, Vasile Geambazi a chemat în judecată, la Curtea de Apel Bucureşti, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, solicitând instanţei să dispună, în principal, obligarea pârâtei la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire pentru suma de 297.630.000 RON.

  “La nici două luni de la depunerea acţiunii în instanţă şi după acordarea unui singur termen de judecată, prin sentinţa civilă nr. 3355/21.05.2012, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII – Contencios Administrativ şi Fiscal a obligat pârâta să emită decizia privind titlul de despăgubire aferent valorii rezultată din raportul de evaluare înregistrat la pârâtă sub nr. 23285/22.06.2011 la data expirării termenului de 6 luni prevăzut de OUG nr. 4/2012″, reiese din document.

  Potrivit aceleiaşi surse, ANRP a emis deja două titluri de plată în valoare totală de 119.052.000 RON, unul în data de 20.06.2014, iar celălalt în data de 12.06.2015.

  “Următoarea plată către GEAMBAZI Vasile, în cuantum de 59.526.000 RON, va trebui să fie efectuată de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în anul 2016”, se menţionează în documentul Corpului de control al premierului.

  Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor privind stadiul soluţionării, în perioada 20.05.2013 – 31.12.2015, a dosarelor de despăgubiri sau de măsuri compensatorii, constituite în baza legilor fondului funciar şi a Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

  mediafax

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE