More  În atenția absolvenților, promoția 2016

  - Advertisement -

  absolventi

  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare oferă servicii absolvenților care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, în vederea încadrării în muncă.

  Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenții vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original și copie; adeverință medicală cu mențiunea „apt de muncă” și actele de studii și calificare din care să rezulte absolvirea formei de învățământ, în original și copie.

  Ca urmare a înregistrării la agenție, absolvenții beneficiază de: informare și consiliere profesională-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare; medierea muncii-punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile și interesele lor; formarea profesională-asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea în diferite meserii solicitate pe piața muncii și indemnizație de șomaj.

  Absolvenții care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistrați la agenție sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Aceasta se acordă timp de șase luni și este de 250 de lei.

  Ioana Simion  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts