More  Obiective şi proiecte

  - Advertisement -

  oas

  Asociaţia socio-culturală “ Ţara Oaşului “ a fost înfiinţată de către un grup de oşeni inimoşi. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt: Lucuţ Vasile – Turţ, Reşetar Mihai – Tarna Mare, Schita Mihai – Călineşti Oaş, Călin Grigore Aurelian – Cămârzana, Nistor Ioan – Prilog, Toader Lohan – Negreşti Oaş, Toader Lohan – Negreşti Oaş, Bene Viorel Vasile – Gherţa Mare, Cicio Vasile – Certeze, Luca Simion – Cămârzana, Danilovics Dumitru – Racşa, Pop Vasile – Prilog, Lisca Gheorghe – Negreşti Oaş, Cuc Gheorghe – Negreşti Oaş, Ţiplea Remus-Negreşti Oaş, Oros Grigore – Gherţa Mare, Hotca Tămaş – Gherţa Mare, Ciocan Vasile – Certeze, Lucuţ Vasile – Satu Mare.

  MISIUNEA DE SUFLET, INIMĂ ŞI CREDINŢĂ A ASOCIAŢIEI SOCIO-CULTURALE ŢARA OAŞULUI
  Reînvierea tradiţiilor specifice Ţării Oaşului prin dezvoltarea de proiecte şi activităţi culturale, cum ar fi: danţul oşenesc, sâmbra tradiţională, obiceiuri specifice satelor din Ţara Oaşului, meşteşugăritul, ritualuri tradiţionale specifice nunţii şi botezului, torsul şi ţesutul, pictura şi sculptura, cursuri de danţuri şi ţâpurituri. Pentru realizarea acestor propuneri, Asociaţia va derula o activitate susţinută de educaţie culturală, spirituală şi moral-civică, care va avea ca motivaţie cuvintele înţelepte din zicala: “ Ce înveţi la tinereţe, aia ştii la bătrâneţe !”.

  Concomitent, Asociaţia va sprijini moral şi material persoanele, care datorită lipsurilor financiare nu pot să-şi pună în aplicare diferite proiecte, idei, considerate importante pentru păstrarea tradiţiilor, fără desebire de naţionalitate, sex, vârstă, religie sau orientare politică.

  OBIECTIVELE GENERALE ALE ASOCIAŢIEI
  Asociaţia Socio-Culturală ŢARA OAŞULUI va milita pentru: desfăşuarea de activităţi cu scop social, cultural, educaţional şi spiritual; promovarea dezvoltării rurale, prin redescoperirea valorilor tradiţionale şi a specificului zonelor oşeneşti; promovarea şi realizarea de activităţi multiculturale. De asemenea, dorim să devenim parteneri pentru a dezvolta împreună în Ţara Oaşului bazele unei infrastructuri turistice, care să atragă turişti din toată lumea. În acest fel, Asociaţia noastră va avea şi un caracter internaţional pentru că îşi propune să colaboreze cu toţi oşenii din străinătate.

  PROIECTE PENTRU 2016
  Membrii Asociaţiei vor milita pentru menirea socială a oşenilor, dar mai ales pentru formarea culturală şi spirituală, deosebit de importantă, pentru că fără educaţie şi fără cultură nu ne vom putea împlini obiectivele nobile. Ne vom ghida după principiul: “ Nu-i da omului peşte, ci învaţă-l să pescuiască !”. Fiecare oşan este dator faţă de Asociaţie cu o iniţiativă, pe care să o aplice în localitatea din care provine sau locuieşte, iar sprijinul celorlalţi va fi necondiţionat. Vom desfăşura şi participa la evenimente. Ne propunem să reînviem unele tradiţii vechi, cum ar fi blazonul satului, steagul dăruit celui mai bun gospodar.

  ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ ŢARA OAŞULUI ARE PORŢILE DESCHISE, în vederea atragerii de noi membrii, pentru ca aceasta să devină din ce în ce mai puternică, pentru cunoaşterea şi redescoperirea a cât mai multe tradiţii vechi lăsate prin vreme de moşii şi trămoşii noştri.

  Oşenii sunt ospitalieri, au cu ce să se mândrească şi dintotdeauna lor le-a plăcut să fie înconjuraţi de prieteni, deoarece în acest mod s-au făcut cunoscuţi până departe în lume. Noi, locuitorii Ţării Oaşului, muncim şi circulăm în toată lumea, dar nu uităm nicio clipă că suntem oşeni, că ne-am născut şi ne-am format pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Aici, sunt rădăcinile noastre, şi NU ORICE RĂDĂCINI, adânci, care nu s-au temut şi nu se vor teme niciodată de furtunile vieţii.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts