More  Confuzii politice

  - Advertisement -

  Primarii şi consilierii locali au atribuţii diferite în cadrul unei administraţii publice locale. Consilierii locali au putere de decizie, iar primarul şi viceprimarii au funcţii de execuţie, coordonare şi supervizare a activităţii administraţiei publice locale. Consilierii locali analizează pe comisii de specialitate proiectele de hotărâri, iar ulterior acestea sunt votate în timpul şedinţelor Consiliului local. V-aţi întrebat vreodată sau aţi fost curioşi să aflaţi care sunt atribuţiile principale ale primarului? Am selectat câteva pentru a vă face şi dv. o imagine în ceea ce priveşte munca unui primar, fie el de la oraş sau din comună: „ Conduce municipiul, comuna, aparatul de specialitate şi serviciile publice în baza Constituţiei, legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului local, funcţionând ca autoritate administrativă autonomă; asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; asigură executarea hotărârilor Consiliului local; prezintă Consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economică şi socială a comunei sau oraşului; răspunde de strategiile de dezvoltare din punct de vedere economic şi urban; exercită funcţia de ordonator principal de credite…”. Atribuţiile sunt multe, dar uneori acestea nu sunt cunoscute şi înţelese de cârcotaşi, care mai inventează altele noi…mai ales înainte de alegerile locale.

  Din cauza neştiinţei, unii au tendinţa să creadă că toate problemele oraşului sau ale comunei trebuie rezolvate de către primar deşi există servicii publice de specialitate în cadrul administraţiei publice locale, iar cele majore sunt analizate în Consiliul local sau printr-un referendum. El este „judecat şi condamnat” de multe ori pe nedrept de cei care nu ştiu cum funcţionează administraţia publică locală. Dacă faţada unei clădiri istorice nu a fost renovată, unii spun că primarul este de vină. Aceşti „guralivi” ai urbei nu ştiu sau nu vor să ştie, probabil, că pentru renovarea unei clădiri vechi e nevoie de mulţi bani, meseriaşi şi aprobări de la instituţiile de specialitate. Fiecare cetăţean doreşte ca strada lui să fie modernizată cât mai repede, dar există un plan de lucrări etapizat, bine stabilit şi aprobat de către consilierii locali. Multe lucrări sunt complexe şi nu ţin de Primărie şi Consiliul local. Instalaţiile de gaz metan sau de apă, care trebuie reînnoite, aparţin de firmele de specialitate. De multe ori, canalele săpate în unele şosele rămân vreme îndelungată deschise, spre nemulţumirea conducătorilor auto, pentru că aceste firme de specialitate nu şi-au definitivat încă lucrările de montare a conductelor de gaz sau apă deşi sunt de multe ori în graficul stabilit pentru reparaţii. În astfel de situaţii, zvonerii bat din „clanţă” şi strigă „ca din gură de şarpe” că: „primarul şi consilierii sunt de vină”.

  Un alt aspect, discutat de multe ori de către consilierii locali, se referă la procedurile de acordare a lucrărilor prin intermediul licitaţiilor. Până să demareze lucrările de execuţie efective, trebuie să fie respectate anumite termene legale. Dacă sunt nemulţumiri în ceea ce priveşte modul în care firma, care a câştigat licitaţia, îşi face datoria şi se reziliază contractul, se reiau procedurile legale standard de licitaţie. În acest timp, necesar pentru reorganizarea licitaţiei, lucrările de reparaţie a drumului sau a instalaţiilor de apă şi gaz rămân în paragină spre nemulţumirea cetăţenilor. Iarăşi unii „strigă-n gura mare” că primarul e de vină sau consilierii locali şi nu procedurile greoaie, cu termene legale bine stabilitate, care trebuie totuşi respectate.

  Merge omul la Primărie, pregătit cu cuvintele: „ Domnu` primar, da io` v-am votat !”…vă rog să-mi daţi loc de muncă şi locuinţă. Primarul nu dă locuri de muncă şi nici apartamente pentru că Primăria n-are nici fabrici şi nici blocuri în proprietatea sa. Locuinţele sociale sunt puţine, iar acestea sunt construite din banii alocaţi cu „ţârâita” de la bugetul de stat. Pe listele de aşteptare ale Spaţiului locativ sunt mii de cereri prin care se solicită o locuinţă socială. Da, ştiţi, dacă nu se rezolvă…primarul e de vină, de parcă acesta ar avea cheile de la seiful bugetului de stat, existent la nivel naţional, pentru a putea lua bani să construiască blocuri şi fabrici.

  Mentalităţile din perioada comunistă mai dăinuie şi astăzi, în sensul că există oameni care mai cred că Primăria şi primarul trebuie să le asigure, ca şi în regimul partidului comunist, locuri de muncă şi locuinţe. Ei nu înţeleg că trăim într-o altă lume, a economiei de piaţă şi că Primăria n-are în proprietatea sa terenuri pe care să construiască blocuri şi fabrici, care să intre în administrarea sa. Poate ar fi momentul ca alegătorii să fie „cu băgare de seamă” când judecă activitatea primarului după spusele altora şi nu după atribuţiile sale legale. Oraşele şi comunele noastre au multe probleme, dar acestea nu pot fi rezolvate peste noapte, aşa cum nici într-o familie nu se pot realiza toate dorinţele de pe o zi pe alta.

  Dumitru Ţimerman  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts