More


  Garda de Mediu, la raport

  =

  În perioada 1 aprilie-30 iunie 2016, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 242 de inspecţii, dintre care 114 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 128 au fost verificări neplanificate.

  În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate: 33 controale efectuate în urma sesizărilor; 12 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior; un control în urma autosesizării; 62 de controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu; 17 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare; trei controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean.

  În urma acestor controale, au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 115.600 lei.

  Inspecţiile efectuate în trimestrul II au avut ca principal obiectiv verificarea activităţilor persoanelor juridice cu impact potenţial asupra mediului în domeniul colectării şi tratării apelor uzate, în scopul realizării măsurilor necesare pentru asigurarea încadrării calităţii apelor uzate evacuate în limitele admise.

  În trimestrul II al anului 2016 au fost verificate 33 de reclamaţii/sesizări referitoare la deversări de ape uzate menajere, aspecte privind calitatea aerului, tăieri de arbori, depozitări necorespunzătoare de deşeuri precum şi alte aspecte privind protecţia mediului.

  În cursul perioadei 1 aprilie-30 iunie nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu-apă, aer și sol.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img