More


  Săptămâna începe în forță!

  - Advertisement -

  parlament

  Plenul comun al Senatului şi Camerei Deputaţilor se va reuni, luni, la ora 16.00, pentru a se pronunţa prin vot asupra constituirii Comisiei de anchetă a rectificărilor bugetare din 2016, dar şi asupra constituirii a trei comisii comune – de control SRI, SIE şi a revoluţionarilor din 1989.

  Constituirea Comisiei de anchetă parlamentară a fost solicitată în mod direct de liderul PSD, Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, şi priveşte “efectuarea unei anchete comune de către Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care să fie verificate condiţiile în care s-a realizat rectificarea Bugetului de stat, din august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României din acea perioadă”.
  Dragnea a solicitat, în acest sens, convocarea celor două Camere ale Parlamentului în şedinţă comună în data de 16 ianuarie 2017 ora 16,00, pentru adoptarea unei hotărâri a plenului care să încuviinţeze efectuarea acestei anchete şi care să cuprindă obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul comisiilor urmează să fie prezentat plenului comun.
  Scopul anchetei constă în verificarea condiţiilor în care s-au realizat rectificările Bugetului de stat, din august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României din acea perioadă, mijloacele anchetei necesită audierea tuturor persoanelor implicate, care pot furniza informaţii şi clarificări despre această temă iar obiectul anchetei constă în adresarea a 17 întrebări de către cele două comisii:

  Întrebările respective sunt:
  Care este modul în care s-au constituit veniturile potenţiale pentru a se putea efectua o rectificare pozitivă?
  Care sunt instituţiile statului care au făcut previziuni asupra acestor venituri şi care a fost nivelul propus al veniturilor de către fiacre instituţie în parte?
  Cât au fost, realizate, veniturile totale ale Bugetului General Consolidat la data de 31.12.2016.
  Cât au fost estimate, veniturile totale ale Bugetului General Consolidat la momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016?
  Cât au fost estimate, veniturile totale ale BGC la zece august, la prima rectificare?
  Cât au fost realizate, veniturile totale ale BGC la 30 iunie, primul semestru?
  Cât au fost estimate, veniturile totale ale BGC la 23 noiembrie, a doua rectificare.
  Cât au fost realizate, veniturile totale ale BGC la 30 septembrie, după trei trimestre.
  Cât au fost realizate, veniturile totale ale BGC în luna decembrie 2016.
  Care a fost media veniturilor totale ale BGC, pe primele unsprezece luni ale anului?
  Cu cât au fost mai mici veniturile totale ale BGC în decembrie 2016 faţă de decembrie 2015?
  Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale BGC la prima şi la a doua rectificare?
  Cât este venitul nerealizat la 31.12.2016, din sume de la Uniunea Europeană 2014 – 2020, comparabil cu venitul din sume de la UE 2014 – 2020 estimat la 23 noiembrie, data celei de-a doua rectificări.
  Care sunt sumele rămase necheltuite, atât din bugetul propriu cât şi din fonduri europene, pe fiecare minister în parte?
  Care sunt investiţiile sau programele care au fost bugetate, dar nu au fost realizate, pe fiecare minister în parte?
  Care sunt motivele nerealizării investiţiilor, programelor de către ministere. Se va prezenta o situaţie pe fiecare investiţie-program în parte.
  Care este suma care a rămas necheltuită la sfârşitul anului 2016, la capitolul cheltuieli de personal?
  Termenul de prezentare a raportului este de zece zile de la data încuviinţării plenului comun asupra efectuării acestei anchete.
  De asemenea, în şedinţa comună de luni plenul Parlamentului se va pronunţa prin vot asupra constituirii şi componenţei a trei comisii comune – respectiv Comisia comună permanentă a Camerei şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI, Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SIE şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989.
  Necesitatea constituirii celor trei comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului este dată de faptul că, până la sfârşitul lunii ianuarie, Parlamentul urmează să primească de la guvern Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, iar ordonatorii de credite ai SRI, SIE şi Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989 trebuie audiaţi de aceste comisii.
  Comisia pentru controlul SRI va avea 9 membri, din care: un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, Comisia aferentă pentru controlul parlamentar asupra activităţii SIE va avea 5 membri: 3 deputaţi şi 2 senatori, iar Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 va avea 11 membri: 6 deputaţi şi 5 senatori, din care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.
  Componenţa celor trei comisii va fi aprobată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 16 ianuarie, pe baza propunerilor grupurilor parlamentare, conform reprezentării acestora în Parlament.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img