More


  Anul 2016, un an plin de realizări pentru ISU Satu Mare

  - Advertisement -

  Bilant-ISU

  Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare a fost prezentat de către inspectorul șef al ISU, colonelul Nicolae Dima, în cursul dimineții de ieri.

  Realizările şi îndeplinirea obiectivelor strategice ale inspectoratului propuse în anul anterior sunt o consecinţă directă a activităţii şi preocupărilor profesionale ale colectivului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare. Astfel, hotărârea, seriozitatea, competenţa, profesionalismul şi responsabilitatea sunt câteva din atributele cu care aceștia au dorit să răspundă atât pentru îndeplinirea acestor obiective cât şi pentru identificarea domeniilor care pot fi inovate şi a soluţiilor de principiu pentru acestea, în cadrul răspunsului la situaţiile de urgenţă.

  Realizări
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Someş” Satu Mare a avut, în 2016 cu 22% mai multe intervenţii decât în anul anterior, potrivit bilanţului instituţiei. Nicolae Dima a declarat că instituţia a avut anul trecut 7.742 de intervenţii, faţă de 6.319 în anul anterior, cu 22,5% mai multe. Totodată, numărul intervenţiilor SMURD a crescut, de la 5.414 în 2015 la 5.744 în 2016, numărul acţiunile de protecţie a comunităţilor a crescut de la 121 la 167. Au scăzut în schimb numărul incendiilor, de la 258 la 231, numărul incendiilor de vegetaţie de la 161 la 56 şi numărul celorlalte situaţii de urgenţă, de la 74 la 51. Pompierii au salvat de la incendiu 49 de persoane, au asistat medical 5.993 de persoane. Patru persoane au decedat în incendii, iar valoarea bunurilor salvate se ridică la 85 de milioane lei. În cursul anului trecut au crescut foarte mult, cu 56%, controalele pe linie de prevenire, de la 1193 la 1862, fiind constatate 11.760 de deficienţe. În total, au fost aplicate 7488 avertismente şi 631 de amenzi, în cuantum de 1,3 milioane lei.

  Obiectivele ISU  Satu Mare
  Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate în perioada analizată a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a tuturor situaţiilor de urgenţă la nivelul zonei de competenţă, sens în care s-au întreprins acţiuni pentru: creşterea rezilienţei societăţii civile, faţă de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al forţelor de intervenţie; o abordare cuprinzătoare a managementului situaţiilor de urgenţă, la nivelul judeţului Satu Mare; reducerea timpilor de răspuns la intervenţii; eficientizarea acţiunilor preventive prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu cerinţele reglementărilor europene actuale; gestionarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor; îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale; intensificarea expunerii mediatice, menţinerea şi creşterea imaginii pozitive a inspectoratului în mass-media; accesarea de fonduri europene în vederea iniţierii de noi proiecte în domeniul situaţiilor de urgenţă; implicarea şi responsabilizarea autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

  Inspecția de prevenire
  Activitatea Inspecţiei de Prevenire a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit principalelor direcţii de acţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul Inspecţiei de Prevenire din cadrul IGSU pentru anul 2016 şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, luându-se în considerare rezultatele analizei situaţiei operative din judeţ. A fost urmărită, în mod prioritar, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la clădirile publice şi cu aglomerări de persoane din domeniul ocrotirii sănătăţii, turismului, educaţiei, cultelor, precum şi la agenţii economici cu risc ridicat de incendiu, care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, la cele din domeniul silvic, exploatarea şi prelucrarea lemnului, industriei uşoare, agriculturii şi alimentaţiei.

  Accentul principal al activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă l-a constituit coordonarea, îndrumarea, controlul şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor locale în organizarea activităţii specifice şi implementarea cadrului juridic privind monitorizarea situaţiilor de risc, stabilirea forţelor şi mijloacelor necesare intervenţiei precum şi pregătirea populaţiei privind modul de acţiune pe timpul situaţiilor de urgenţă.

  În anul 2016 au fost executate 1862 controale de prevenire, faţă de 1193, în creştere cu 56% faţă de anul 2015. Controalele de prevenire au vizat, cu preponderenţă, instituţiile, operatorii economici, localităţile. Cresterea numărului de controale la instituţii rezidă din faptul că, în anul 2016, au fost executate acţiuni de control a instituţiilor publice la care au fost organizate secţii de votare atât la alegerile locale, cât şi pentru Parlamentul României.

  Pentru creşterea eficienţei activităţilor preventive, în anul 2016, au fost executate controale de prevenire inopinate, la obiective unde se înregistrează aflux de persoane în zilele libere, de sărbători legale sau pe durata nopţii, în principal din categoria cluburi, baruri, discoteci, mall-uri, săli de spectacol ori cinematografe şi structuri de cazare turistice. Aceste activităţi preventive inopinate au evidenţiat o bună corelare a obiectivelor urmărite cu perioadele vulnerabile (pe durata nopţii, când se înregistrează mare afluenţă de persoane) şi au prilejuit o aplicare fermă a legii. Media numărului de controale raportat la numărul de inspectori cu atribuţii de control încadraţi este de 124 controale, în creştere faţă de valoarea de 79 controale executate în anul 2015, o creştere cu 56,96 %. De asemenea, se constată o creştere a numărului de cereri de acordare asistenţei tehnice de specialitate cu 181% (1134 în 2016 faţă de 403 în 2015). Pe timpul controalelor au fost constatate: 11.760 deficienţe, dintre acestea fiind soluţionate 3.637, ceea ce reprezintă aproximativ 31% din total.

  Activitatea inspecţiei de prevenire a vizat permanent îndeplinirea funcţiilor de avizare/autorizare, informare preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă. Pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu si protecţie civilă”, pe linia coordonării, îndrumării şi controlului activităţii de avizare/autorizare, au fost întreprinse următoarele acţiuni: au fost emise: 172 avize de securitate la incendiu, 71 autorizaţii de securitate la incendiu, 87 avize la transportul deşeurilor periculoase, 416 puncte de vedere şi negaţii şi 7 acorduri de focuri de artificii; au fost respinse 18 avize de securitate la incendiu si 30 autorizaţii de securitate la incendiu.

  A existat o preocupare permanentă pentru creşterea calităţii activităţilor de prevenire în rândul populaţiei, prin organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii de alarmare în caz de incendiu şi de protecţie civilă. Cu prilejul executării alarmărilor publice la localităţile planificate, fiind verificate sistemele de înştiinţare şi alarmare. Au fost executate 1372 exerciţii de alarmare în caz de incendiu şi 21 pentru situaţii de protecţie civilă, în care s-au verificat planurile întocmite pentru activităţile practic – aplicative. Au fost primite şi soluţionate un număr de 23 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

  Au fost desfăşurate 25 activităţi de audit de supraveghere la persoanele autorizate în scopul menţinerii pe piaţă a unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, care să îndeplinească în permanenţă condiţiile care au stat la baza certificării lor. În subordinea consiliilor locale sunt constituite şi îşi desfăşoară activitatea un număr de 65 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dintre care 39 sunt de categoria I ( 60 %) iar 26 de categoria a III-a (40 %). Au fost desfăşurate peste 1198 activităţi de informare preventivă a populatiei (instruiri, exerciţii de simulare, activităţi interactive în unităţile de învăţământ, puncte de informare, Ziua Porţilor Deschise etc.), fiind diseminate peste 35.000 pliante, flyere, broşuri, afişe, mini-calendare şi stickere drept materiale suport. În concluzie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare şi-a îndeplinit misiunile încredinţate, a gestionat situaţiile de urgenţă şi riscurile teritoriale.

  Ioana Simion  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img