More  Primăria Păuleşti, pornită bine!

  Şi iată… am întâlnit omul care a oprit şirul de cuvinte şi a trecut la fapte. Cât de necesar este acest lucru la un primar ales cu cinci luni în urmă şi-l găseşti înconjurat de fapte concrete.

  Este vorba de primarul Bontea Zenoviu Silviu, omul ales de comunitatea ce se numeşte Păuleşti, o comună greu de administrat, cu şase localităţi şi cu peste 5500 de locuitori, dintre care peste 1300 de etnie romă şi multe dosare de beneficiari ai ajutorului social.

  Emisiunea „Oameni şi Fapte”, menită să scoată în evidenţă faptele bune ale unor conducători (chiar şi cele nereuşite), mi-a dat posibilitatea să cunosc un primar care ştie ce vrea, ştie cum se pot realiza multe lucruri utile populaţiei, dar şi doreşte să le realizeze. Acest primar, Bontea Zenoviu Silviu, este conştient de menirea sa. Poate îl ajută faptul că-i cunoaşte bine pe cei de pe raza comunei, ştie bine ce lipseşte fiecărui sat şi cunoaşte priorităţile lucrărilor ce continuă, se încep şi care sunt pe cale de finalitate. Aşa se explică exigenţa primarului Bontea în a aduce bucurii locuitorilor din Păuleşti, din Amaţi, din Ambud, Hrip, Petin sau Ruşeni.

  Cu câtă bucurie vorbea despre iluminatul public realizat cu stâlpi şi becuri economice, încât lumina (şi la propriu şi la figurat) pătrunde acolo. Spun aşa, deoarece acordă atenţie culturii, acordă atenţie şcolilor şi grădiniţelor, acţiunilor ce duc la prosperare. Acordă atenţie bisericilor de pe raza comunei şi tuturor activităţilor menite să aducă „lumină” în casele şi sufletele locuitorilor, de la mic la mare! Realizează lucruri importante, după un grafic întocmit cu exigenţă, ştiind că rămân pentru populaţie, pentru viitorime. Nu uită de zilele de sărbătoare ale populaţiei, se implică împreună cu tot consiliul local, nu uită de cele două axe ale drumurilor ce trebuie făcute, gândindu-se la cel spre Homoroade, unde C.J. a rămas îndatorat. Primarul Bontea se bucură la revenirea fiilor satelor comunei, considerându-i fii înţelepţi ai comunităţii. La marile sărbători religioase sunt prezenţi şi pleacă cu sufletele încărcate de bucurie, de satisfacţie şi mândrie de tot ce se întâmplă în satele lor! Primarul şi Consiliul local formează o familie, o echipă ce ştie să îndemne populaţia la ieşirea din indiferenţă, la implicarea îndrăzneaţă în afirmarea comunei în marea familie a judeţului.

  S-au întâlnit la Cluj cei doi primari (Bontea şi Domokoş din Culciu) şi au hotărât să realizeze pista pentru biciclişti ce-i leagă. Să nu uităm că primarul Domokoş este unul dintre cei mai harnici din judeţ, cu rezultate chiar de invidiat! Cred că astfel de colaborări duc la creşterea bunăstării populaţiei.
  Primarul din Păuleşti ştie bine în ce vremuri viclene şi dificile trăim, vremuri ce ne răscolesc şi ne agită pe zi ce trece, când amărăciunile ne împresoară şi când durerile şi veştile rele nu se mai sfârşesc. De aceea, proiectele de hotărâre, iniţiate la nivelul Consiliului local, duc la îmbunătăţirea nivelului de trai, iar bunul simţ al consilierilor este dovedit lună de lună prin implicarea acestora în derularea lor.

  Oricum, ţinuta şi spiritul primarului Bontea se detaşează, fiind omul plin de optimism, care emană încredere în oamenii din jur şi care-şi iubeşte cu sfinţenie sarcina grea la care s-a „înhămat”. Doreşte să păstreze şcolile existente, găseşte înţelegere la inspectorul şcolar general Călin Durla, reabiliztează grădiniţele şi căminele culturale ale satelor ce aparţin comunei Păuleşti, se ocupă de canalizare, drumuri şi trotuare, pietruieşte pe cele de pământ şi doreşte să facă tot ce a promis, chiar, de multe ori, mai mult.
  Acum, când iarna se duce cu toate zăpezile-n braţe, pe Bontea Zenoviu Silviu nu-l sperie anotimul ce vine, ci îl echilibrează în trecerea timpului că-i dă posibilităţi multiple să dovedească prin fapte că merită încrederea celor care l-au votat. Prin tot ceea ce gândeşte şi face să considere că are un vot puternic, al NVTV, care-i apreciază pe primarii harnici, buni şi înţelepţi. Aşteptăm să participăm la şedinţa de consiliu, publică fiind, să-i vedem pe toţi în ataşamentul faţă de populaţie!

  Teodor Curpaş

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE