More  Primăria Satu Mare reprezenta România la evenimentul Day of Cities și la cea de-a 68-a reuniune UNECE

  La invitația Comisiei Economica ONU pentru Europa (UNECE), Primăria Satu Mare a fost selectată pentru a reprezenta România, alături de MIsiunea Permanentâ a României la ONU Geneva, la evenimentul Day of Cities și la cea de-a 68-a reuniune UNECE ,în perioada 8-10 aprilie 2019. Participarea delegației române constituie un eveniment al agendei Președenției României la Consiliul Uniunii Europene.

  Conferința Day of Cities a avut ca temă ”Orașe inteligente, durabile: instrumente pentru promovarea Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă”, unde România a fost reprezentată de viceprimarul Municipiului Satu Mare,doamna Doina Feher și consilierul Gergely Butka.
  În cadrul sesiunii plenare, doamna viceprimar a prezentat pe scurt strategia de dezvoltare urbană a municipiului, precum și cele mai importante proiecte în acest domeniu: reabilitarea zonei centrale, crearea rețelei de piste de biciclete, reabilitarea zonelor degradate, discursul fiind apreciat de către invitații prezenți, primari și viceprimari venind din 60 de municipii din întreaga regiune pan-Europeanâ.
  La acest eveniment au fost prezenți, alături de delegația română, reprezentanții Misiunii României la ONU – Geneva, domnul Adrian Vierița – ambasador și reprezentant permanent al ONU Geneva și doamna Elena Dumitru – ministru plenipotențiar.
  În data de 9 aprilie s-a prezentat raportul întregii conferințe dedicate Zilei Orașelor Inteligente, durabile, iar pe baza bunelor practici prezentate de către primari, se vor definitiva pașii următori în dezvoltare durabilă pe plan regional, pan-European. Totodată, în cadrul sesiunii plenare a UNECE, s-au ales membrii Biroului UNECE, iar România este reprezentatâ, în calitate de vicepreședinte al Biroului, în persoana domnului ambasador Adrian Vieriță, pentru un mandat de 2 ani(2019-2020).
  Prezentarea Primăriei Municipiului Satu Mare a contribuit la promovarea bunelor practici în regiunea pan-Europeană și a imaginii României și a orașului nostru la această reuniune de nivel înalt.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE