More


  Măsuri fiscale de stingere a datoriilor de peste un milion de lei

  - Advertisement -

  Noi măsuri fiscale pentru a ajuta datornicii să îşi plătească restanţele de peste un milion de lei au fost adoptate în şedinţa de Guvern. Printre măsuri se află şi plata eşalonată a obligaţiilor bugetare, conversia în acţiuni a obligaţiilor, stingerea restanţelor prin darea în plată a unor imobile.

  Conform proiectul, măsurile vizează persoanele fizice sau juridice cu datorii de peste un milion de lei şi posibilitatea ca, în 6 luni, debitorul să opteze pentru restructarea financiară şi să pregătească un plan de restructurare elaborat de către un expert independent.

  Măsuri: plata eşalonată a obligaţiilor bugetare, conversia în acţiuni a obligaţiilor, stingerea restanţelor prin darea în plată a unor imobile.La acestea se adaugă anularea unor obligaţii bugetare principale în proporţie de maxim 50%, din totalul acestora, funcţie de capacitatea financiară de plată a debitorului.
  Proiectul mai prevede amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării dacă planul de restructurare se finalizează cu succes.

  Condiţiile pentru a beneficia de măsurile fiscale:
  a) până la 15 decembrie 2019 debitorul trebuie să achite :
  – obligaţiile bugetare cu termene de plată între 1 ianuarie – 15 decembrie 2019,
  – obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat,
  – obligaţiile bugetare stabilite de alte organe, precum şi amenzile transmise spre recuperare ANAF, după notificarea ANAF privind intenţia de restructurare;
  b) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligaţiile bugetare scadente în perioada 1 decembrie 2019 şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată;
  c) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;

  d) din al treilea an şi până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporţional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;

  e) plata eşalonată a obligaţiilor bugetare restante în termenul maxim de 10 ani şi plata obligaţiilor curente pe 2019;

  Există şi câteva condiţii suplimentare:
  – pentru anularea a maxim 30% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 5% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019;
  – pentru anularea a între 30% – 40% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 10% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019;
  – pentru anularea a între 40% – 50% din obligaţiile bugetare principale – debitorul trebuie să achite 15% din cuantumul obligaţiilor eşalonate până la 15 decembrie 2019.
  Pentru datoriile mai mari de un milion de lei, este instituit un regim de supraveghere a debitorului cu privire la implementarea măsurilor incluse în planul de restructurare, inclusiv a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare.
  De asemenea, este suspendată executarea silită pe perioada derulării planului de restructurare.
  Pot beneficia de facilităţile prevăzute persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care au obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei.
  Proiectul face referire şi la datoriile de sub un milion de lei. Pentru aceasta documentul prevede anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:
  -obligaţiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;
  -accesoriile aferente obligaţiilor menţionate anterior sunt datorate şi nestinse la 31 decembrie 2018;
  -stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019
  -depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
  -depunerea, până la data de 15 decembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.
  Guvernul arată că facilităţile prevăzute sunt aplicabile şi pentru alte autorităţi sau instituţii publice care administrează obligaţii bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că şi aceste entităţi anulează accesoriile pentru obligaţiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

  În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilităţile se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum şi procedura aplicabilă.
  Totalul arieratelor la 31 decembrie 2018: 33.724.188.870 lei, iar beneficiari ar urma să fie 312.025 (persoane fizice şi juride), adică aproximativ 2.700 companii capital privat cu 255.000 de angajaţi şi 1100 instituţii publice şi UAT-uri.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img