More


  Plan pe 10 ani al Comisiei Europene pentru integrarea țiganilor în normalitate

  - Advertisement -

     Țiganii sunt cea mai mare minoritate etnică din Europa. Din aproximativ 10-12 milioane de țigani din Europa, aproximativ 6 milioane trăiesc în UE. Mulți țigani din UE sunt victime ale prejudecăților și excluziunii sociale, în ciuda faptului că țările UE au interzis discriminarea. UE a subliniat de multă vreme necesitatea unei mai bune incluziuni a țiganilor, dar progresul general a fost limitat în ultimii 10 ani. Instituțiile europene și fiecare țară UE au o responsabilitate comună de a îmbunătăți condițiile de viață și incluziunea țiganilor. Noul cadru strategic al țiganilor din UE stabilește o serie de obiective până în 2030, care vizează promovarea egalității efective, a incluziunii socio-economice și a participării semnificative a țiganilor.

     Poate că voi fi apostrofat pentru folosirea termenului de țigan și nu pe cel de rom sau rrom. Conform DEX 2009 (ultima versiune) termenul țigan este definit în primul rând ca „persoană care face parte dintr-o populație originară din nord-vestul Indiei, care a migrat începând din sec. V în Persia, Asia Mediteraneeană și în Imperiul Bizantin, în sec. X-XVI în sud-estul și centrul Europei și în nordul Africii, în sec. XV în vestul Europei (în special în Peninsula Iberică), iar în sec. XIX și în cele două Americi și care vorbește o limbă indo-europeană”. Nu are să mă convingă nimeni să nu folosesc termenul de țăran (e doar un contraexemplu) doar pentru că are și sensuri peiorative.
     Mișcările de până acum ale diverselor asociații care militează pentru integrarea țiganilor în normalitate (egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele) au făcut pași importanți în această direcție, dar nu suficienți, astfel încât Comisia Europeană a elaborat, miercuri, 7 octombrie un „plan pe 10 ani pentru a veni în sprijinul romilor din UE” cum ne spune comunicatul de presă trimis pe adresa Gazetei de Nord-Vest de către sursa noastră din cadrul UE. În cele ce urmează vă redăm integral comunicatul de presă cu adnotările de rigoare:

     „Comisia Europeană a adoptat astăzi (n.a. – miercuri, 7 octombrie) un nou plan pe 10 ani, care cuprinde o propunere de recomandare a Consiliului, pentru a veni în sprijinul romilor din UE. Există șapte domenii principale de interes: egalitatea, incluziunea, participarea, educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele.

  Pentru fiecare domeniu, Comisia a prezentat noi obiective și a făcut noi recomandări statelor membre cu privire la modul de realizare a acestora. Aceste obiective și recomandări vor servi drept instrumente importante de monitorizare a progreselor și de asigurare a faptului că UE continuă să înregistreze progrese în ceea ce privește furnizarea sprijinului vital de care atât de mulți dintre romii care trăiesc în UE au încă nevoie.

  Deși scopul urmărit este egalitatea deplină, Comisia a propus obiective minime pentru 2030, pe baza progreselor înregistrate în cadrul anterior. Printre acestea se numără:

  • reducerea la jumătate a numărului de romi care sunt victime ale discriminării;
  • dublarea numărului de romi care depun o plângere atunci când sunt discriminați;
  • reducerea cel puțin la jumătate a diferenței de venituri între romi și restul populației (n.a. – nu cred că există această problemă în România; cel puțin nu la nivel oficial);
  • reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește participarea copiilor la educația preșcolară;
  • reducerea numărului de copii romi care frecventează școli primare segregate în cel puțin jumătate din statele membre cu o populație romă importantă (n.a. – nu este cazul în România);
  • reducerea cu cel puțin jumătate a diferențelor de ocupare a forței de muncă și a diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă;
  • reducerea cel puțin la jumătate a decalajului în ceea ce privește speranța de viață;
  • reducerea cu cel puțin o treime a decalajului în ceea ce privește condițiile precare de locuit;
  • asigurarea faptului că cel puțin 95 % din romi au acces la apă de la robinet (n.a. – aici cred că în România ar trebui generalizat pentru toți cetățenii ei ca să nu existe o discriminare inversă).

  Pentru a atinge aceste obiective, este esențial ca statele membre să pună în aplicare politici adecvate. Comisia le oferă statelor membre orientări și a stabilit o listă de măsuri pe care statele membre trebuie să le ia pentru a accelera progresul către egalitatea, incluziunea și participarea romilor. Orientările și măsurile variază de la dezvoltarea unor sisteme de sprijin pentru romii care sunt victime ale discriminării la campanii de sensibilizare în școli, sprijinirea educației financiare, promovarea angajării romilor în instituțiile publice și îmbunătățirea accesului la controale medicale de calitate, depistare și planificarea familială pentru femeile rome.

  Comisia invită fiecare stat membru să prezinte o strategie națională până în septembrie 2021 și să raporteze cu privire la punerea ei în aplicare o dată la doi ani. Comisia va monitoriza progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, pe baza informațiilor rezultate în urma anchetelor desfășurate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și a contribuțiilor din partea societății civile. Se va face, de asemenea, o evaluare intermediară aprofundată a tuturor componentelor noului plan pe 10 ani.

  Deși situația s-a îmbunătățit la nivelul UE – în special în domeniul educației – Europa are încă un drum lung de parcurs pentru a ajunge la o egalitate reală pentru romi. Aceștia sunt în continuare marginalizați, mulți dintre ei fiind, în viața de zi cu zi, victime ale unei combinații de discriminare disproporționată, atitudini negative față de romi și excluziune socioeconomică.

  Noul cadru strategic al UE privind romii este prima contribuție directă la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-2025 și face parte din angajamentul președintei von der Leyen în favoarea unei Uniuni a egalității.

  Noul cadru strategic al UE privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor se bazează pe Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020. Acesta este corelat cu activitatea Comisiei în alte domenii, inclusiv cu Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului 2020-2025, adoptat recent, cu Strategia privind drepturile victimelor și cu Strategia privind egalitatea de gen.

  Multe dintre domeniile de politică care vizează îmbunătățirea egalității de șanse, a incluziunii și a participării romilor sunt, în primul rând, responsabilități naționale. Cu toate acestea, UE are un rol important în ceea ce privește formularea orientărilor de politică, coordonarea acțiunilor statelor membre, monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor, oferirea de sprijin prin intermediul fondurilor UE și promovarea schimbului de bune practici între statele membre.”

  Gruiță Ienășoiu

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img