More


  Toate aglomerările și expozițiile de animale, rămân închise până la noi dispoziții; porcii se ucid, numai în exploatația unde există focarul.

  - Advertisement -

     Prietenul nostru, Dr. Nicolae Dumuța, ne-a comunicat, precum o face la fiecare sfârșit de săptămână, rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare în perioada 12.02.2021 – 18.02.2021, în domeniul controlului oficial al sănătății animale, rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare în perioada 12.02.2021 – 18.02.2021, în domeniul controlului oficial al siguranței alimentare și programul examenelor trichineloscopice din cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din județul Satu – Mare.

  Așa cum v-am obișnuit vi le redăm mai jos ad litteram pentru a nu întina asupra calității informației:

  1. Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare în perioada 12.02.2021 – 18.02.2021, în domeniul controlului oficial al sănătății animale 

  Inspectorii  Direcției  Sanitare  Veterinare  și  pentru  Siguranța  Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada sus menționată 156 acțiuni de control în următoarele obiective și domenii de activitate: exploatații profesionale și non profesionale de animale, farmacii veterinare, circumscripții sanitare veterinare de asistență concesionate, unități de producție, acțiuni sanitare veterinare , inspecții clinice.

  În această perioadă, conform noului program de activitate stabilit, au fost verificate următoarele aspecte: condițiile de biosecuritate, zooigienă și de bunăstare a animalelor, monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

  În urma controalelor efectuate, s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 3.600 lei, un crescător particular de animale din localitatea Sărvăzel, pentru nerespectarea restricțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța  alimentelor în zonele de protecție antiepizootică și un avertisment –  la un crescător particular de animale, din localitatea: Orașu Nou Vii – pentru nedeclararea în termen legal de 7 zile a animalelor nou introduse în exploatație.

  Există suspiciunea apariției unor focare noi de Pestă Porcină Africană, în exploatații non profesionale din localitățile Petrești, Pir și Resighea. Probele recoltate de la suinele bolnave, au fost expediate pentru confirmare la I.D.S.A. . Dintre probele recoltate în săptămânile trecute, sau confirmat ca fiind pozitive, două focare de Pestă Porcină Africană, în localitățile Carei și  Apa și câte un focar pozitiv de Pestă Porcină Africană, în localitățile Tășnad, Berveni, Pișcolt. și  Sărvăzel  Au fost luate toate măsurile, pentru a preîntâmpina răspândirea acestei bolii, în alte localități din județul nostru.

  în urma examenelor specifice de laborator, din cei 257 de mistreți găsiți morți în 25 Fonduri de Vânătoare –  201 mistreți au fost pozitivi și  56 negativi, iar  din cei 2804 mistreți împușcați în 49 Fonduri de Vânătoare,  155 mistreți, au fost pozitivi, iar 2649  mistreți negativi,  în urma examenelor specifice de laborator.

  Continuă controalele mixte efectuate în traficul rutier, de către inspectorii DSVSA Satu – Mare și cadre delegate din cadrul IPJ și Poliția de Frontieră, pentru a  se preîntâmpina comerțul și transportul ilicit de animale, în special suine provenite din județele limitrofe, unde evoluează focare active de Pestă Porcină Africană. În urma acestor controale inopinate, nu au fost depistate animale neidentificate, neînregistrate sau fără  documente sanitare veterinare însoțitoare.

  Mai multe țări din Uniunea Europeană, continuă să notifice apariția unor focare de Influență Aviară, cu subtipul H5N8, în exploatații de pe teritoriul lor, în care se află păsări de curte sau alte păsări captive.

  Virusul Influenței Aviare, subtipul H5N8, continuă să fie depistat în U.E., la un număr mare de păsări sălbatice din Germania, Danemarca, Olanda, Republica Cehă, Italia, Polonia, Austria, Slovacia, Croația, Ungaria, Bulgaria și România. Iar în Țări terțe cu care avem schimburi comerciale în Marea Britanie, Brazilia, Ucraina. În aceste state au fost depistate și confirmate, noi focare de Influenta Aviară, H5N8, în exploatații în care se cresc păsări de curte sau alte păsări crescute în captivitate.

  În România, focare cu subtipul H5N8, au apărut în județele Tulcea și Constanța la păsările sălbatice , având în vedere culoarele de migrație ale păsărilor sălbatice, care ne străbat arealul în direcția biosferei Delta Dunării.  D.S.V.S.A. Satu – Mare, în perioada următoare, va  intensifica controalele oficiale, cu respectarea strictă a măsurilor de biosecuritate, în întreg sectorul avicol, în contextul evoluției la nivel internațional a gripei aviare înalt patogene.

  Atenționăm toți crescătorii de păsări din județ, atât cei care dețin exploatații profesionale avicole cât și crescătorii de păsări particulari, să-și înăsprească măsurile de biosecuritate, în exploatațiile pe care le dețin. În același timp rugăm toți cetățenii județului Satu Mare, să anunțe imediat la DSVSA Satu Mare și /sau Inspectoratul Județean de Poliție, comerțul ilicit cu porci vii / purcei, păsări vii, cu carne sau produse din carne provenite de la aceste specii, efectuate cu și din autovehicule, indiferent de numerele de înmatriculare ale acestora.

  Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu – Mare, rămân închise până la noi dispoziții. Se vor respecta toate măsurile  de  biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.  Acestea fiind reprezentate de,  împrejmuirea totală a exploatației, asigurarea unui dezinfector rutier și pietonal, vestiar filtru, echipament de protecție obligatoriu, respectarea condițiilor privind angajarea personalului muncitor și circulația personalului în exploatații, angajații  permanenți, cu carnete de sănătate, vizate la zi, cu interdicția de  a crește porci la domiciliu sau în altă locație, fără a intra în contact cu alți porci domestici sau mistreți, accesul vizitatorilor se va face  doar în cazuri excepționale și numai cu respectarea regimului de filtru.

  • Suinele domestice din exploatațiile non profesionale, trebuie ținute obligatoriu numai în spații închise, iar acestea nu vor fi hrănite cu resturi alimentare provenite din mâncarea gătită în familie.
  • Se va evita contactul suinelor domestice cu porcii mistreți. Scroafele / vierii nu vor fi scoase / scoși din exploatație, în scopul montei cu alte suine provenite din alte exploatații.
  • Reamintim crescătorilor și deținătorilor de suine, că în cazul apariției unui nou focar de pestă porcină africana, porcii se ucid, numai în exploatația unde există focarul de boală.
  • Se vor aplica măsuri de igienă/ biosecuritate corespunzătoare, reprezentate și de schimbarea hainelor si încălțămintei, cu care s-au efectuat deplasări de către persoane autorizate în fondurile de vânătoare, aceste măsuri fiind  aplicate și tuturor persoanelor participante, care intră în contact cu porcii mistreți, pentru a reduce riscul de difuzare a virusului pestei porcine africane;
  • Reamintim, și pe această cale, că toți crescătorii de suine, proprietari de exploatații profesionale, cât și de exploatații non profesionale, au obligația ca la orice suspiciune de boală sau îmbolnăvire la porci, să fie anunțat imediat medicul veterinar concesionar, medicul veterinar oficial, precum și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu – Mare.
  • Atenționăm crescătorii de suine, că în urma sacrificărilor de porci pentru consum propriu / familial, aceștia au obligația de a anunța medicul veterinar concesionar din localitatea de domiciliu, în vederea efectuării unui examen ante mortem al porcului viu și post mortem a carcasei , precum și pentru a recolta probe pentru examene specifice de laborator, dacă este cazul.
  • DSVSA  Satu-Mare solicită sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor dispuse și întreprinse de autorități, având în vedere gravitatea bolii și consecințele economice grave generate de apariția ei.
  • S.V.S.A. Satu – Mare, roagă cititori publicațiilor sătmărene, să consulte și pagina de internet a A.N.S.V.S.A – ului., care vine cu recomandări precise pentru a preveni răspândirea COVID – 19, atât pentru procesatorii de produse alimentare, cât și pentru crescătorii de animale.

  A.N.S.V.S.A, actualizează  aceste informații pentru public, în funcție de evoluția cazurilor de boală respiratorie, cauzate de SARSCoV-2.

  Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787  sau   DSVSA SATU – MARE  –  0261715956, 0760789016.

  2. Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare în perioada 12.02.2021 – 18.02.2021, în domeniul controlului oficial al siguranței alimentare

  Inspectorii  Direcției  Sanitare  Veterinare  și  pentru  Siguranța  Alimentelor (DSVSA)  Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 93 acțiuni de control. Verificările au vizat: unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering depozite alimentare,  supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică /terase, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, magazine legume fructe, unități din zone de agrement, unități de vânzare on – line.

  Controalele efectuate în unități, au fost realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală  și non animală cu respectarea strictă a Ordonanțelor Guvernului României, a Legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

  În desfășurarea atribuțiilor de serviciu, reprezentanții DSVSA Satu- Mare, au respectat măsurile de distanțare socială și prevederile legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

  În cadrul acțiunilor de verificare, inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A, au urmărit, respectarea condițiilor generale de igienă, originea materiilor prime și existenta documentelor însoțitoare, respectarea condițiilor privind ambalarea, marcarea si etichetarea alimentelor, condițiile de transport, modul de depozitare, temperaturile de păstrare cerute de producători, existența graficelor de temperatură pentru spațiile frig, modul și condițiile de preparare și comercializare a produselor alimentare de origine animală și non animală,  monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman. A fost verificată existența echipamentului de protecție, folosirea corectă a acestuia, existența substanțelor dezinfectante, în special cele virucide, aplicarea acestora în doză corectă, în special în vestiarele și toaletele unităților verificate, în spațiile de lucru, precum și în holurile și spațiile de trecere, în mijloacele de transport produse alimentare dar și în terasele și zonele de acces  în unități.

  În urma controalelor efectuate, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 lei, – la un Magazin Alimentar, din localitatea Halmeu, – pentru comercializarea produselor alimentare neetichetate conform legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. Totodată s-a dispus punerea sub sechestru / reținere oficială și confiscată, cantitatea de 11,0 Kg produse și specialități alimentare,  în valoare totală de 253 Lei. Întreaga cantitate de preparate alimentare, a fost denaturată și dirijată spre distrugere prin incinerare, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în acest scop.

  Având  în  vedere evoluția pe teritoriul României a pestei porcine africane, așa cum am mai informat, carnea proaspătă de porc, carnea preparată sau carnea tocată de porc, precum și produsele din carne care conțin carne de porc nu pot face obiectul transportului particular către alte State Membre, dacă provin din zonele cuprinse în Decizia Comisiei nr. 123/2021, privind  măsurile zoo sanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite State Membre ale UE.

  DSVSA Satu – Mare, recomandă tuturor consumatorilor, ca aprovizionarea cu carne indiferent de specia pe care o preferă, să se facă numai din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

  Pentru orice fel de sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787  sau  0261715956.

  3. Comunicat  de  presă

  Examenele trichineloscopice se vor efectua în cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din județul Satu – Mare, după cum urmează :

  Data Program CSVSAO
  20.02.2021

  Sâmbătă

  800 – 1300 Piața  SOMEȘ  –  Satu – Mare

  Piața Carei

  Cabinete Veterinare Private

  21.02.2021

  Duminică

   

  Cabinete Veterinare Private

   

  Pentru orice urgență apelați telefonul 0261715956 sau 0760789016.

  Rugăm toți solicitanții, care doresc efectuarea examenului trichineloscopic, ca în momentul prezentării probei de carne – pilieri diafragmatici – să aibă asupra lor:

  • Cartea de Identitate a proprietarului/solicitantului,
  • Crotalia de identificare a suinei / suinelor sacrificate,
  • Suma de 24,99 lei, reprezentând contravaloarea unei probe examinate.
  • Pentru a evita contactul direct, cu clienții solicitanți de examene în direcția decelării trichinei la nivelul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, taxa de examen, se va putea achita la nivelul municipiului Satu-Mare și cu cardul bancar.

   

  Cabinetele Medicale Veterinare Concesionate/Private, își stabilesc tarife de manoperă proprii. Carnea provenită de la porcii sacrificați în gospodăriile populației este destinată strict pentru consum familial. Este interzisă comercializarea cărnii de porc sub orice formă, obținută în urma sacrificărilor de porci din gospodăriile populației. Nerespectarea prevederilor legale atrage după sine sancțiuni contravenționale sau penale după caz.

   

  A consemnat Gruiță Ienășoiu

   

   

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img