More


  CAMPANIE. Lupta cu una dintre cele mai periculoase plante continuă la Satu Mare

  - Advertisement -
  Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea unuia dintre factorii de mediu  – aerul – este periclitată anual şi prin prezenţa polenului puternic alergen produs de către  planta invazivă  ”Iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia (ambrozia).
  Una dintre cele mai invazive plante
  Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.
  Conform Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea 17/2021), proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
  În vederea aplicării Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea 17/2021), toți factorii interesați  vor institui măsurile de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin respectarea prevederilor impuse în Normele metodologice aprobate.
  Metode  de combatere
  Metodele recomandate pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia conform normelor metodologice sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia, iar metodele necesare se vor aplica în funcție de recomandările specialiștilor din cadrul direcțiilor pentru agricultură.
      Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau persoanele desemnate din cadrul acestora.
  Apelul APM
       Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor,  APM Satu Mare   face un apel la autorităţile administrației publice locale și proprietarii de teren să acorde o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.
  Pentru identificarea buruienii ambrozia, precum și pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea, distrugerea acesteia și alte informații referitoare la buruiana ambrozia, se poate consulta site- ul APM Satu Mare sau pagina specială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Ministerului Sănătății și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  Florin Dura


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img