More


  Doar 14 milioane de euro primește România din Fondul de Solidaritate UE

  - Advertisement -

     Fondul de Solidaritate al UE (FSUE) a fost creat după inundațiile grave din Europa Centrală din vara anului 2002, în principal pentru a sprijini țările eligibile în operațiunile de urgență și de redresare în urma dezastrelor naturale. Între 2002 și 2020, FSUE a mobilizat în total peste 6,5 miliarde EUR pentru intervenții în 96 de dezastre, în 23 de state membre și într-un stat în curs de aderare. FSUE este un instrument special de solidaritate și este mobilizat pe baza cererilor depuse, în urma evaluării eligibilității lor. În următoarea perioadă de programare 2021-2027, fondul va face parte din „Rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență” nou înființată. Din aprilie 2020, în cadrul eforturilor UE de combatere a pandemiei de COVID-19, domeniul de aplicare al FSUE a fost extins pentru a include urgențele de sănătate publică de importanță majoră.

            În 2020, FSUE a pus la dispoziția Croației 683,7 milioane EUR ca urmare a efectelor devastatoare ale cutremurului din Zagreb și din împrejurimi și 7 milioane EUR Poloniei pentru a sprijini eforturile sale de reconstrucție în urma inundațiilor din voievodatul Podkarpackie. În 2021, Comisia a autorizat deja plăți în avans către Franța și Grecia în urma unor dezastre regionale care au afectat teritoriile țărilor respective.

  Joi, 11 martie, Comisia Europeană prezintă un pachet de aproape 530 de milioane EUR sub formă de sprijin financiar suplimentar în cadrul FSUE. Acesta va contribui la eforturile de combatere a coronavirusului depuse de 17 state membre și trei state în curs de aderare (Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Spania, Albania, Muntenegru și Serbia) în scopul protejării sănătății publice.

  Finanțarea respectivă va sprijini o parte din cheltuielile publice cu echipamentele medicale și individuale de protecție, cu sprijinul de urgență acordat populației și cu măsurile de prevenire, monitorizare și control al răspândirii bolii.

  Cele 530 de milioane de euro nu au fost împărțite raportat la suprafața sau populația țărilor vizate ci raportat la nevoi. Nevoile provin din situația pandemiei din fiecare țară astfel că țări ca Belgia (35 mil. euro), Irlanda (43), Ungaria (37) sau Portugalia (55), țări cu suprafață și populație inferioare României au primit sume de bani mai consisitente. Dar n-ar fi trebuit să uităm că tocmai respectivele țări sunt cele care au fost reticente în a respecta indicațiile privind combaterea pandemiei. Pe de altă parte, cu ce e vinovată populația din țările respective că guvernele lor au fost iresponsabile? Un mucalit ar răspunde: „că i-au votat!”.

  România, care și-a păstrat în măsură mai mare populația sănătoasă și uneori chiar vie, va fi cadorisită cu doar 13,9 milioane euro. De reținut totuși că ajutorul financiar propus de Comisia Eoropeană trebuie să fie aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Europei. Abia apoi contribuția financiară va fi plătită țărilor solicitante.

  Gruiță Ienășoiu



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img