More


  Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2021

  - Advertisement -

  Veniturile totale al comunei Vetiș în anul 2021 sunt estimate la 13.897 mii lei, din care 11.856 mii lei sunt veniturile totale ale comunei preconizate și 2.773 mii lei reprezintă excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020, care se poate utiliza pentru finanțarea investițiilor din anul 2021. Din veniturile totale 9.522 mii lei reprezintă veniturile proprii ale comunei.
  Planificarea cheltuielilor bugetului pe anul 2020 s-a realizat luând în considerare: asigurarea finanţării funcționării activității autorității publice locale și a serviciilor publice locale; asigurarea bunei funcționări a unităților de învățământ ale comunei; asigurarea finanțării cheltuielilor sociale; asigurarea finanțării unor acţiuni de întreţinere curentă a domeniului public; asigurarea finanțării lucrărilor în continuare și a lucrărilor noi de investiții, prezentate în Anexa nr. 2 la proiectul de hotârâre; asigurarea finanțării proiectelor și studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiții, cuprinse în Anexa nr. 2; necesitatea de a demara de urgenţă lucrările de investiţii noi privind modernizarea străzilor comunei și a extinderii unor rețele de utilități; asigurarea finanțării lucrărilor de reabilitare șanțuri și podețe pe strada Principală, respectiv de reparații curente ale străzilor nemodernizate; necesitatea sprijinirii cultelor religioase pentru reparația, construcția, extinderea, amenajarea unor clădiri; necesitatea susținerii programelor culturale și activităților sportive din comună; asigurarea cofinanțării unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană; utilizarea creditelor rambursabile contractate de comună pentru finanțarea lucrărilor de modernizare a străzilor.
  Investițiile anului 2021 sunt axate pe trei direcții de importanță majoră :
  I. Demararea celei mai mari investiții publice a comunei Vetiș – realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare a localității Decebal, în valoare totală de 4,694 milioane euro, finanțat din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare locală în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, care în final va asigura o acoperire de 100 % a străzilor localității Decebal;
  II. Continuarea programului de extindere a rețelelor de apă și canalizare în localitățile Vetiș și Oar, în valoare totală de 4,8 milioane lei, respectiv a programului de modernizare a străzilor din localitățile Vetiș și Oar, în valoare totală de cca. 3,7 milioane lei în Vetiș și 3.5 milioane lei în Oar, lucrări care vor asigura în final o acoperire de 100 % a străzilor din cele două localități, finanțate anul acesta până la nivelul de 4.3 milioane din credit bancar, excedentul bugetar din anul trecut și veniturile proprii ale comunei;
  III. Pregătirea proiectelor pentru investițiile viitoare, finanțate din veniturile proprii, pentru care comuna Vetiș dorește să acceseze finanțări europene nerambursabile fie în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR) – Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace și Programul România Educată, fie în cadrul Fondurile Structurale și de Investiții 2021-2027 – Programele Operaționale Regionale, fie să poată fi incluse în programul național PNDL III sau al Companiei Naționale de Investiții, din momentul lansării acestora, cuprinzând: Studiul de fezabilitate al modernizării tuturor străzilor localității Decebal, investiție evaluată la cca. 7,0 milioane lei; Studiul de fezabilitate al reabilitării drumurilor agricole din comuna Vetiș, investiție evaluată la cca. 5,0 milioane lei; Documentația pentru realizarea unei săli de sport, înaintată și înregistrată deja în Lista sinteză a subporgramului ”Săli de sport” a C.N.I.; Studiul de fezabilitate pentru realizarea unei creșe în comuna Vetiș; Studiul de fezabilitate pentru extinderea clădirii școlii gimnaziale din Vetiș; Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Vetiș.
  Investițiile planificate a se realiza vor însuma 5.694 mii lei, finanțate din : excedentul bugetului pe anul 2020 în sumă de 2.773 mii lei, veniturile proprii ale bugetului local în sumă de 1.439 milii lei și credite bancare rambursabile în sumă de 1.478 mii lei.
  În aceste condiții, în lista de lucrări de investiții și reparații au fost cuprinse : continuarea lucrărilor de extindere ale rețelelor de apă și canalizare în Vetiș și Oar, pe capetele de străzi unde acestea încă lipsesc; cofinațarea lucrărilor de realizare a rețelelor de apă și canalizare în Decebal, finanțate în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest; cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu energie electrică în Decebal și Vetiș; continuarea lucrărilor de extindere a rețelelelor de gaze naturale până la acoperirea integrală a tuturor străzilor în localitățile comunei Vetiș; realizarea Parcului recreațional din Vetiș, cu finanțare parțială europeană nerambursabilă; continuarea modernizării străzilor din Oar și parțial în Vetiș; lucrările de reparații și întreținere a străzilor nemodernizate, a șanțurilor și podețelor, precum și a unor tronsoane de drumuri agricole; elaborarea studiilor de fezabilitate pentru creșă și extinderea clădirii școlii din Vetiș, precum și demararea actualizării Planului Urbanistic General al comunei.
  De asemenea, pornind de la solicitarea și nevoia permanentă, resimțită tot mai puternic în comunitatea locală, de a dezvolta, diversifica și îmbogăți viața culturală din localitățile comunei Vetiș, de susținere a mediului cultural local, prin desfășurarea unor acțiuni și activități culturale cât mai diversificate, ocazionale sau permanente și derularea unor programe, proiecte sau acțiuni culturale prin atragerea și organizarea de spectacole artistice profesioniste și de amatori, înființarea și susținerea activității unor cercuri, formații artistice locale, organizarea zilelor localităților, etc.,
  Este necesară alcătuirea și aprobarea unui program cultural, un ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale, o sumă a activităţilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, realizate într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exerciţiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural, subsumate unei teme/concepţii, realizat pe durata unui exerciţiu financiar, în urma căruia să rezulte unul sau mai multe bunuri cultural care să includă proiecte și acțiuni cultural.
  De asemenea, se va continua și se va finaliza integral în acest an prima întabulare gratuită a întregului extravilan al comunei, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.
  Totodată se va continua asigurarea unei finanțări nerambursabile celor trei asociații sportive din comună, în cadrul Programului ”România în mișcare”, subprogramul Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img