More


  Strategia de dezvoltare locala a comunei Moftin a fost elaborartă

  - Advertisement -

  Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Moftin, Judetul Satu Mare, 2021-2026.


  Primăria comunei Moftin publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr.7/08.03.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Moftin, Judetul Satu Mare, 2021-2026 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Moftin în şedinţa ordinară din luna APRILIE 2022.
  Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Moftin, str. Principala, nr.219, Moftinu Mic sau se vor comunica prin fax la nr. 0261-875116 sau prin e-mail, la adresa: moftin@primariamoftin.ro
  Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
  Proiectul de hotărâre este afişat la sediul primariei si publicat pe site-ul Primăriei Comunei Moftin.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img