More  61% dintre tinerii români au participat la activități ale organizațiilor de tineret

     Sondajul Eurobarometru Flash 502 „Tineretul și democrația în Anul european al tineretului” a fost realizat între 22 februarie și 4 martie 2022, vizând un eșantion reprezentativ de 26 178 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani din cele 27 de state membre, fiind comandat de Comisia Europeană. Sondajul a fost realizat prin interviuri online asistate de calculator (CAWI).   Vineri, 6 mai, s-a publicat Eurobarometrul Flash privind tineretul și democrația, realizat între 22 februarie și 4 martie 2022. Acum că „Anul european al tineretului” este în plină desfășurare și „Conferința privind viitorul Europei” – în care tineretul a jucat un rol esențial – a luat sfârșit, sondajul ne indică starea de spirit a tinerei generații.

     Noul sondaj Eurobarometru arată o implicare tot mai mare a tinerilor: în prezent, majoritatea tinerilor români (61 % față de media europeană care este de 58%) sunt activi în societățile în care trăiesc și au participat la activitățile uneia sau mai multor organizații de tineret în ultimele 12 luni.

  Majoritatea tinerilor români își doresc de la Anul european al tineretului 2022 să fie ascultați cu mai multă atenție de către factorii de decizie, care să le concretizeze inițiativele și să le sprijine dezvoltarea personală, socială și profesională (76 %, media europeană 72%).

  Comisia Europeană a lansat vineri un nou instrument online, platforma intitulată „Voice your Vision” (Dă glas ideilor tale), menită să-i ajute pe tinerii europeni să își facă auzită vocea. În plus, în cadrul Anului tineretului se organizează dialoguri de politică între membrii colegiului și tineri. Acestea oferă tinerilor o oportunitate unică de a obține acces direct la factorii de decizie și de a-și exprima direct viziunea și ideile despre toate domeniile de politică.

  Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a consolidat convingerea tinerilor că menținerea păcii, consolidarea securității internaționale și promovarea cooperării internaționale reprezintă primul obiectiv al UE (37 %). Următoarele așteptări ale lor sunt ca UE să sporească oportunitățile de angajare pentru tineri (33 %), să combată sărăcia și inegalitățile economice și sociale (32 %), precum și să promoveze politici ecologice și să combată schimbările climatice (31 %).

  Tinerii consideră ca domenii de interes pentru Anul european al tineretului sănătatea mintală și fizică și bunăstarea (34 %), protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice (34 %), precum și educația și formarea, inclusiv libera circulație a cursanților (33 %).

  În pofida pandemiei, sondajul arată o creștere a mobilității transnaționale a tinerilor în comparație cu 2019, reflectând dorința puternică de recreare a legăturilor între tineri peste granițe. Aproximativ patru din zece tineri (39 %) au participat la o activitate profesională, de voluntariat, de învățare sau sportivă într-o altă țară a UE, comparativ cu puțin peste trei din zece (31 %) în 2019. Lipsa mijloacelor financiare rămâne un motiv esențial pentru neparticiparea la proiectele de mobilitate, deși obstacolul financiar este în scădere (36 % față de 42 % în 2019).

  În cele din urmă, rezultatele Eurobarometrului confirmă că programul Erasmus +, care în 2022 aniversează 35 de ani de la înființare, este cunoscut de mai mult de jumătate dintre respondenții tineri, deși persistă unele diferențe între statele membre: proporția tinerilor care cunosc Erasmus + este cea mai mare în Grecia (72 %) și Cipru (70 %) și cea mai mică în Suedia (26 %).

  Comisia a lansat și un nou instrument online, care va fi un element central al Anului european al tineretului. Pe platforma „Dă glas ideilor tale”, europenii își pot înregistra opiniile și ideile pentru viitorul proiectului european. Ei pot aborda orice aspect care li se pare important, de la ocuparea forței de muncă, incluziune, pace și securitate la schimbările climatice, educație, sănătate mintală etc. Platforma „Dă glas ideilor tale” se apropie de dezideratul Anului European al Tineretului de a oferi tinerilor mijloacele necesare pentru a contribui la dezbaterea publică și la procesul decizional.

   

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE