Înscrieri pentru clasa I la LPSSUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI FIZICE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 19 IUNIE ORELE 16,00 LA SEDIUL LICEULUI

ÎN CONFORMITATE CU OMEN nr.3434/25.03.2013 , în clasa I pentru anul şcolar 2013/2014, se pot înscrie copiii care au parcurs clasa pregătitoare în anul şcolar 2012/2013 la orice unitate de învăţământ, dar şi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, chiar dacă nu au fost înscrişi în învăţământul primar, clasa pregătitoare în anul şcolar 2012/2013 indiferent de circumscripţie. Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2013, se pot înscrie numai dacă au fost evaluaţi din punct de vedere al dezvoltării psihosomatice de către instituţiile care realizează această evaluare şi au primit aviz favorabil. La sfârşitul perioadei de înscriere, candidaţii vor susţine un examen de admitere, care va consta din susţinerea unor probe practice de aptitudini sportive, în urma cărora vor fi declaraţi admişi în clasa I.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts