More  Instituţiile mass-media, obligate să facă publice structura acţionariatului şi sursele de finanţare

  - Advertisement -

  cameradeputatilor copy

  Parlamentarii din comisia de revizuire a Constituţiei au ţinut să introducă unele reglementari în privinţa funcţionării presei, precizându-se, în mod expres că niciun mijloc de comunicare nu poate fi suprimat. Potrivit amendamentului introdus de Forumul Constituţional, o lege specială va introduce obligativitatea instituţiilor mass-media de a face publică structura acţionariatului şi sursele de finanţare. În acelaşi timp, aleşii au respins un amendament care stabilea dreptul părinţilor de a alege alt gen de cursuri în locul religiei.

  Comisia parlamentară de modificare a Constituţiei şi-a continuat ieri lucrările, introducând noi articole în privinţa libertăţii de exprimare şi libertatea conştiinţei. De exemplu, la articolul 33, la alineatul 3, un amendament al PSD adoptat susţine că “statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume”.
  În schimb, parlamentarii au respins un amendament, venit tot din partea Forumului Constituţional, care prevedea că “părinţii au dreptul neîngrădit de a alege între cursuri despre una dintre religiile recunoscute şi cursuri generale de istoria culturii/religiilor”. Aleşii au păstrat articolul 32 din actuala Constituţie, alineatul 8: “Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specific fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege”. Tot la articolul 32, aleşii au adoptat un nou articol: “Învăţământul general este gratuit, universal şi obligatoriu. Statul este obligat să asigure accesul tuturor persoanelor la învăţământul general”. De asemenea, în continuarea acestor prevederi, parlamentatii au legiferat că “statul acorda burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor institutionalizaţi, precum şi burse de merit, în condiţiile legii”.
  La capitolul “libertatea de exprimare”, aleşii au votat un amendament propus de Forumul Constituţional prin care patronii de presă sunt absolviţi de răspunderea civilă a articolelor ce apar in mass-media. “Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţa publică revine, după caz, celui care exercită răspunderea editorială sau mijlocului de comunicare în masă, în condiţiile legii. Delictele de presă se pedepsesc prin lege”. Drept concesinţă, vor raspunde în faţa legii pentru delictul de presă doar autorul şi editorul articolului. În acelaşi timp, un alt amendament aduce schimbări în reglementarea activităţii jurnalistice: Articolul 30, alineatul 5: “Mijloacele de comunicare în masă au obligaţia de a declara public sursele finanţării şi structura actionariatului. Procedura declarării se stabileşte prin presă”. Aceasta prevedere deschide calea către o lege specială a presei, cu toate consecinţele, nu tocmai faste, în privinţa libertăţii de exprimare. Tot la articolul 30, s-a introdus un alineat 4, în care se spune că “niciun mijloc de comunicare nu poate fi suprimat”.
  Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei a decis ca prin noua lege fundamentală să se interzică profanarea drapelului românesc. Astfel, textul articolului 30, alineatul, va fi următorul: “Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, profanarea drapelului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, separatism teriorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contra bunelor moravuri”. Totodată, ieri, aleşii au respins amendamentul introdus de liberali, conform căruia tinerii de la 16 ani au dreptul la vot, dar şi propunerea de vot prin corespondenţă.

  Marius Oproiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts