Casa de Pensii Sălaj a plătit ajutor de deces pentru 1300 de persoanePotrivit Casei Judeţene de Pensii (CJP) Sălaj, în primul semestru al acestui an s-au acordat ajutoare de înmormântare pentru 1.360 de persoane, în sumă totală de aproape 3 milioane lei.

Astfel, în perioada ianuarie – iunie, instituţia sălăjeană a plătit 1.360 de cereri privind ajutorul de înmormântare, valoarea totală a acestor cereri fiind de 2.947.182 de lei. De menționat faptul că numai în cursul lunii iunie a.c., au fost depuse 171 de dosare.

Ajutorul de deces se acordă, la cerere, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu la asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Această persoană, căre poate primi ajutorul de deces, poate fi după caz: soţul supravieţuitor, copilul, tutorele, părintele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovadă cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Valoarea ajutorului de deces, acordată doar la cerere de către CJP, este de 2.223 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, respectiv de 1.112 de lei în cazul unui membru de familiei al asiguratului sau pensionarului.

Cererea pentru acordarea acestui ajutor, însoţită de actele doveditoare, se depune la sediul CJP din Zalău, iar plata se face în maxim trei zile de la data înregistrării cererii.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts