More  Primăria Satu Mare pregăteşte Planul Urbanistic General

  - Advertisement -

  pug

  Satu Mare se pregăteşte să intre în rândul oraşelor occidentale, în special din perspectivă urbanistică. Astfel, la iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, Dorel Coica, o echipă compusă din reprezentanţi ai autorităţii locale, alături de arhitecţi şi specialişti de la Bucureşti, a început deja să lucreze la realizarea planului urbanistic general. Odată finalizat acesta va asigura o sistematizare eficientă a municipiului reşedinţă de judeţ, urmând să asigure o disciplină în construcţii.

  Au început deja lucrările pentru realizarea Planului Urbanistic General al municipiului reşedinţă de judeţ. Arhitecţi, împreună cu experţi de la Bucureşti, sub îndrumarea primarului Dorel Coica şi a viceprimarului Radu Roca, stabilesc coordonatele pentru dezvoltarea municipiului atunci când vine vorba despre noile construcţii. Astfel, municipiul Satu Mare va avea delimitate clar terenurile care sunt în intravilan şi cele care sunt în extravilan, precum şi care zone sunt destinate construcţiilor industriale, comerciale sau rezidenţiale. Pe cale de consecinţă, se va înregistra o mai mare disciplină în construcţii, spre disperarea unor grupuri de interese
  care s-au folosit din plin de haosul care domina prin municipiul Satu Mare.
  Prin Planul Urbanistic General se stabileşte şi se delimitează teritoriul intravilan în relaţie cu cel administrativ. Se stabileşte modul de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, organizarea reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. Este realizată stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. Reglementările pe termen mediu şi lung pe care le include PUG-ul se referă la evoluţia în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu şi traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

  Silvia Spanciu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts