More    Reţele de telecomunicaţii doar în subteran

    - Advertisement -

    Toate autorizaţiile emise de Primăria Municipiului Zalău în anii anteriori pentru reţelele de telecomunicaţii sunt ieşite din perioada de valabilitate astfel că, în conformitate cu prevederile legii 50/1991 republicată, orice lucrări de extindere, modificare, reparare reţea precum şi efectuarea de noi branşamente va fi precedată de obţinerea autorizaţiei de construire pentru aceste lucrări. Prin HG 490/2011 privind completarea regulamentului general de urbanism, stabilit prin HG 525/1996, lucrările de construcţii pentru realizarea de extinderi/branşamente/înlocuiri se execută în varianta de amplasare subterană. Nerespectarea actului normativ conduce la aplicarea prevederilor legii 50/1991 republicată, în sensul că ”executarea de lucrări fără autorizaţie de construire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 la 100.000 lei, precum şi cu măsuri complementare”.  În cazul continuării unor astfel de lucrări, administraţia locală îşi rezervă dreptul de a se prevala de prevederile legale şi a proceda la dezafectarea lor, toate consecinţele rămânând în seama deţinătorilor de reţele de telecomunicaţii, inclusiv costurile şi sancţiunile la care se expun.    ULTIMELE ȘTIRI

    Latest Posts