More  Sălajul atrage fonduri europene peste media pe țară

  - Advertisement -

  Gradul de absorbție a fondurilor europene este de 48,5%

  Conform rapoartelor Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj, în ceea ce privește gradul de absorbție a fondurilor europene, județul Sălaj are cu 8% peste nivelul pe țară, adică 48,5%. Cea mai accesată Măsură – 121 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență – a avut cele mai multe solicitări. Până la această dată s-au întocmit 1.158 de decizii de finanțare, iar alte 350 de decizii vor fi semnate zilele următoare.

  Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – are drept scop creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de euro pentru o exploatație de dimensiune minimă de 6 UDE (unități de dimensiune economică), dar nu poate depăși 40.000 de euro pe exploatație. Numărul total al proiectelor contractate la nivelul județului Sălaj a fost de 40. Alte 54 de proiecte, deși eligibile, nu au fost selectate pentru finanțare din lipsă de fonduri.

  Prin Măsura 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere – se pot acorda fonduri nerambursabile de până la 50% din investiție. În județul Sălaj, pe Măsura 123 s-au contractat 10 proiecte, iar alte 6 proiecte sunt în evaluare.

  Pe Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole – care vizează îmbunătățirea condițiilor de mediu în spațiul rural prin folosirea și gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire, s-a depus un singur proiect, dar a fost declarat neeligibil.

  Prin Măsura 322 – Renovarea și dezvoltarea satelor, a căror beneficiari eligibili sunt comunele, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, ONG-uri, așezăminte culturale etc., sprijinul public acordat este de 100% pentru proiectele de utilitate publică negeneratoare de profit și de până la 70% pentru proiectele generatoare de profit. Pe această măsură, în Sălaj s-au contractat 23 de proiecte.

  Pe Măsura 313 – Încurajarea activităților turistice – au fost contractate 40 de proiecte, iar pentru 28, în evaluare, se așteaptă raportul de selecție.

  Pentru Măsura 431 – Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), au fost contractate trei proiecte. În total, la nivelul județului Sălaj au fost contractate 424 de proiecte și s-au emis decizii de finanțare pentru 1.158 de proiecte. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă contractată este de 529.042.202 lei, din care s-au decontat 257.926.431 lei.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts