More


  Istoria zbuciumată a proiectului Lidl

  - Advertisement -

  lidl satu mare

  Concernul Lidl intenționează să deschidă cel de-al doilea magazin din municipiul Satu Mare, pe Drumul Careiului. Mai exact, în vecinătatea Bisericii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Doar că de-a lungul timpului proiectul a fost intens discutat şi disputat. În orice caz, ultimul episod se va consuma vineri, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local.

  Solicitare de întrevedere din etapa de intenție
  În etapa de intenţie s-a înregistrat la Primăria municipiului Satu Mare o adresă semnată de Parohia şi Consiliul Parohial al Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Satu Mare care solicitau o întrevedere directă cu cei implicaţi în acest proiect. S-a precizat, de asemenea, existenţa unui acord notarial între Parohie şi vechii proprietari în care s-au stipulat anumite condiţii obligatorii. Prin adresa nr. 58672/15.12.2015 a fost comunicată această adresă cu nr. 56905/04.12.2015 atât proiectantului cât şi beneficiarului în urma căreia proiectantul a răspuns sesizării prin adresa 60459/28.12.2015.

  Biserica cere repoziţionarea magazinului încă din etapa de elaborare
  În etapa de elaborare a propunerilor la sediul Primăriei Satu Mare au fost înregistrate trei sesizări cu privire la documentaţia de urbanism. Prima a fost sesizarea nr. 20587/05.05.2016 prin care membrii Consiliului Parohial şi preoţii Bisericii Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena revin cu solicitarea de a repoziţiona aşezarea magazinului Lidl în teren şi reamintesc faptul că Biserica a încheiat cu firma Magnum un acord notarial în urma căreia a rezultat un schimb de teren.
  A doua sesizare a fost nr. 20588/05.05.2016 prin care semnatarii, respectiv Consiliul Parohial şi preoţii Biserici Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena îşi exprimă indignarea faţă de faptul că magazinul Lidl se va amplasa cu spatele la faţada de sud a bisericii. La sesizare a fost anexat un tabel cu semnăturile mai multor enoriaşi. A treia sesizarea nr. 20589/05.05.2016 prin care semnatarii, cetăţeni ai municipiului Satu Mare de pe Bulevardul Lalelei nr.11, îşi exprimă surprinderea şi dezacordul cu privire la amenajaarea unei staţii de carburanţi şi a unui magazin de tip Lidl la mai puţin de 50 m de locuinţele lor.

  Răspunsul Lidl
  Beneficiarul SC LIDL ROMÂNIA SCS a depus la registratura Primăriei Satu Mare răspunsul înregistrat cu nr. 23631/23.05.2016. Prin aceasta au menţionat că renunţă la implementarea staţiei de carburanţi, iar în ceea ce priveşte problemele de trafic au decis să implementeze un sens giratoriu pe cheltuială proprie.
  În cadrul şedinţei Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului s-a ridicat problema realizării sensului giratoriu propus la intersecţia Drum Carei cu Podul Golescu, Str Prahovei. S-a realizat la solicitarea comisiei tehnice un studiu de trafic aprobat şi avizat de Comisia de Circulaţie. Beneficiarul susţine realizarea sensului giratoriu pentru fluidizarea traficului şi accesul optim în incinta magazinului Lidl. Discuţiile au fost contradictorii, unii membri ai comisiei au susţinut propunerea de sens giratoriu, alţi membri şi-au exprimat temerea că un asemenea sens giratoriu cu treceri de pietoni semaforizate foarte apropiate de giratoriu ar putea îngreuna traficul, cu atât mai mult cu cât aceasta nu a fost prevăzută în proiectul de modernizare Drum Carei. Concluzia finală a fost emiterea avizului favorabil cu condiţia ca necesitatea sensului giratoriu să fie susţinută în cadrul Comisiei de specialitate a Consiliului Local de realizatorul studiului de circulaţie, în şedinţa organizată înainte de data supunerii documentaţiei spre analiza Consiliului Local.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img