More  Garda de Mediu a aplicat amenzi în județ, în valoare de 376.500 lei

  garda-de-mediu

  Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat, în trimestrul al IV-lea al anului 2016, un număr total de 191 inspecţii, dintre care 97 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 94 inspecţii neplanificate.

  În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:

  – 35 controale efectuate în urma sesizărilor,

  – 7 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

  – 5 controale efectuate în urma autosesizării,

  – 30 controale dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu,

  – 12 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare,

  – 1 control cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judetean.

  – 4 controale pentru identificare obiective noi

  Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

  – netransmiterea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la Administrația Fondului pentru mediu

  – gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor

  – neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor

  – lipsa formularelor de transport deşeuri

  – nesolicitarea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activităţile desfăşurate

  – emisii de poluanţi în aer

  În urma acestor controale, au fost aplicate 87 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 376.500 lei.

  Inspecţiile efectuate în trimestrul IV au avut ca principal obiectiv verificarea activităţilor persoanelor juridice cu impact potenţial asupra mediului, managementul deşeurilor la nivelul agenților economici și al persoanelor fizice, verificarea existenţei actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi a respectării condiţiilor stabilite în acestea, verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare.

  Controalele pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţiilor, efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul proiectelor au prioritate. În trim. IV 2016 a fost solicitat și realizat un singur control cu acest obiectiv. În trimestrul IV al anului 2016 au fost verificate 35 reclamaţii/sesizări referitoare la vizat deversări de ape uzate , aspecte privind calitatea aerului, depozitări necorespunzătoare de deşeuri precum şi alte aspecte privind protecţia mediului.
  Ioana Simion

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE