More  S-au scos la concurs zece posturi de inspector școlar

  locuri

  Inspectoratul Şcolar Județean Satu Mare anunță scoaterea la concurs a zece locuri pentru cei care își doresc un post de inspector școlar. Dosarul de înscriere se depune, în zilele lucrătoare din perioada 27 februarie – 10 martie 2017, între orele 09.00 și 14.00, la sediul IȘJ Satu Mare, cu sediul pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 6.

  27 – 31 martie,  perioada de desfășurare
  Probele de concurs se vor desfășura în perioada 27 martie – 31 martie 2017 la sediul IȘJ Satu Mare și la unități de învățământ din municipiu.
  La concursul pentru ocuparea acestor funcții poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;

  b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;

  c) a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;

  d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;

  e) este apt din punct de vedere medical;

  f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

  Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar.

  Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa postului și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul ISJ Satu Mare și pe site-ul ISJ Satu Mare – www.satmar.ro.

  Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0261712175, 0261717998, de luni până vineri, între orele 09.00 și 14.00.

  Ioana Simion

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE