More


  Investiții de peste 451 de milioane de lei, propuse pentru PNDL de Consiliul Județean

  - Advertisement -

  cj

  Consiliul Județean Satu Mare a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, investiții de peste 451 de milioane de lei ce vor fi propuse pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoiltare Locală. Se are în vedere modernizarea majorității drumurilor județene, obiective turistice, obiective sanitare, unități școlare și altele.

  Drumuri și poduri
  În cele ce urmează prezentăm pe larg aceste obiective:

  Valoare: 1.846.223 lei

  Reabilitare şi modernizare Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Al. Ioan Cuza, nr. 8; Valoare: 1.846.223 lei.

  Modernizare drumuri județene. Valoare: 288.319.214 lei

  1.Modernizarea drumului județean DJ 193C Viile Satu Mare-Medișa, km 11+096,42-km 17+027,24, Județul Satu Mare; SF+PT

  2.Modernizarea drumului județean DJ 193F Socond – Soconzel, km 0+000 – km 7+450, județul Satu Mare; SF+PT

  3.Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecție DJ 194A – Botiz (int. DN 19), km 8+041 – km 11+491, județul Satu Mare;DALI

  4.Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare; SF+PT

  5.Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810, județul Satu Mare; SF+PT

  6.Modernizarea drumului județean DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M (Chereușa), km 0+000 – km 8+912, județul Satu Mare; SF+PT

  7.Modernizarea drumului județean DJ 196D DN 19 – Marna Nouă – Ciumești, km 0+000 – km 7+414, județul Satu Mare; SF+PT

  8.Modernizare DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț ”; SF+PT

  9.Modernizare DJ195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare; SF+PT

  10.Modernizare drum județean DJ 109M Batarci – Valea Seacă, km 12+800 – km 16+920; SF+PT
  11.Modernizarea drumului județean DJ 196C din DN 19 Pişcolt- Resighea – Scărişoara Nouă DJ 196C, DALI

  12.Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim jud.Sălaj – Cehal, km 27+560-km 33+960, SF+PT
  13.Modernizarea drumului județean DJ 196B Carei (DN1F) – Foieni, km 0+000 – km 5+209,28, judeţul Satu Mare, SF+PT

  14.Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei(DJ108M) –Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000 – km 3+500, SF+PT

  15.Modernizare DJ194B pe traseul Dara – Dorolţ, comuna Dorolţ, județul Satu Mare, DALI

  Domeniu specific: realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; Valoare: 1.896.973 lei – Pod pe DJ 193E Km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos, județul Satu Mare.

  Alte obiective
  Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; Valoare: 2.700.683 lei – Alimentare cu apa potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă.

  Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă – Valoare: 41.894.160 lei:

  1. Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiței nr.1, Satu Mare.

  2. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. I Satu Mare, situat pe strada Ravensburg nr. 2.

  3. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. II Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 2-3 Satu Mare.

  Domeniu specific: realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi: Valoare: 6.768.432 lei – Realizarea platformei de gunoi – celula nr. 2 din cadrul depozitului ecologic regional.

  Domeniu specific: construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local: Valoare: 17.961.802 lei:

  1.Spor de putere Complex Turistic – Zona Luna Şes, jud. Satu Mare, SF+PT

  2.Construire clădire hidroterapie în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

  3.Construire 2 bazine exterioare, spaţii tehnice, vestiare şi amenajare incintă în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

  Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora: Valoare: 23.692.411 lei

  1.Reabilitare Sediu Administrativ, P-ța 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare, DALI + PT

  2.Amenajarea sediului Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare; DALI

  Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; Valoare: 66.776.659 lei

  1.Biblioteca Județeană Satu Mare, str. M. Kogălniceanu, nr. 5 Satu Mare, județul Satu Mare; SF

  2.Punere in valoare a monumentului istoric – Casa Vecsey (Muzeul de Arta);DALI

  3.Aurel Popp – Renașterea unui centru cultural;DALI

  TOTAL GENERAL: 451.856.557 lei, inclusiv TVA.

  Cristian Stan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img