More


  Prime de mobilitate pentru șomerii care-și găsesc de muncă în altă parte

  - Advertisement -

  prime-de-mobilitate

  Prin modificările aduse de OUG 60/2016 Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă, sunt întroduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora. În categoria primelor de mobilitate se încadrează prima de instalare și prima de încadrare, se arată într-un comunicat de presă remis de AJOFM Satu Mare.

  Prima de instalare se va acorda persoanelor înregistrate ca șomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc resedința în localitatea respective sau în localități invecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferențiat astfel:

  a) 12.500 lei pentru șomerii care se incadrează in muncă într-o altă localitate și își schimbă domiciliul sau reședința;

  b) 15.500 lei pentru șomerii care sunt însoțiți de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

  c) În cazul in care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12500 lei, iar celălalt va primi 3500 lei.

  Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se incadrează primesc o primă de instalare de :

  – 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

  – 6500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

  Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc primă de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

  Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

  Prima de încadrare se va acorda, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați care se angajează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabilit sau reședința. Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcție de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proportional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator.

  Primele de mobilitate (prima de incadrare și prima de instalare) se acordă persoanelor șomere care au domiciliul/ reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute in Planul Național de Mobilitate. Acesta se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img