More


  ASTRA şi intelectualitatea românească!

  =

  “Asociaţia transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român”, înfiinţată în anul 1861 la Sibiu şi cunoscută mai târziu sub denumirea ASTRA, reprezintă, fără îndoială, un fenomen cultural de excepţie asupra căruia se cuvine să ne îndreptăm spre a-l omagia şi a-i continua tradiţiile. Cred că, în centrele de judeţ ale Transilvaniei, ar trebui să se reînfiinţeze ASTRA nu numai spre aducerea aminte, ci pentru multe din preocupările ei tradiţionale, atât de utile acestui popor. Această asociaţie a intrat în istorie pentru un şir de considerente, primul fiind contribuţia la crearea unită şi de neam şi limbă a românilor, la pregătirea spirituală a poporului pentru Marea Unire, luptând cu armele culturii şi credinţei împotriva deznaţionalizării, la emanciparea poporului prin cultură, la combaterea ignoranţei şi superstiţiilor, la înfiinţarea şcolilor de toate gradele, susţinând mişcarea gândirii pedagogice, la susţinerea adevăratului cult al cărţii printr-o serie de colecţii, cum a fost “Biblioteca poporală a Asociaţiunii” sau “Biblioteca ASTRA” şi “Biblioteca tineretului”. S-a implicat în mişcarea artistică teatrală, muzicală, a artelor plastice, în mişcarea de educaţie fizică şi sport, în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ale ţării. ASTRA şi-a onorat apelativul de “academie de cultură” a românilor din toate zonele ţării. A elaborat o concepţie teoretică de asistenţă socială şi o practică constantă de filantropie din caritate morală şi religioasă. Ulterior au apărut şi o serie de reglementări juridice ale dreptului la asistenţă socială prin protejarea persoanelor şi colectivităţilor dezavantajate (orfani, deficienţi, bolnavi, bătrâni). Chiar şi dirijarea proceselor demografice, emanciparea femeii şi educaţia copiilor în familie, ocrotirea dezavantajaţilor social din cauza sărăciei.

  Problemele medicale şi demografice au ocupat un loc privilegiat în preocupările ASTREI. S-a decis înfiinţarea Asociaţiei “Şoimii Carpaţilor” la 1 dec. 1928, susţinători fiind dr. Iuliu Moldovan şi dr. Iuliu Haţieganu. S-au dat ajutoare pentru întreţinerea azilurilor şi orfelinatelor la Sibiu, Cluj, Braşov, Târgu Mureş, Dej, Gherla, Lugoj, Beiuş, Arad, Oradea, Arad, Alba Iulia, Cernăuţi, Chişinău – toate sub deviza “să fim gata la noi jertfe, la noi dovezi de umanitate, de iubire de neam şi ţară”, făcându-se apeluri în presă pentru sensibilitatea oamenilor de a contribui la înfiinţarea şi întreţinerea aşezămintelor de ocrotire socială. Presa publica frecvent apeluri pentru colectarea veşmintelor, alimentelor şi banilor pentru săraci şi orfani, confirmări de obţinerea lor. Multe se distribuiau soldaţilor răniţi. ASTRA şi-a adus o mare contribuţie la crearea şcolii de gândire practică legată de asistenţa socială. Erau multe în România interbelică, aşa cum se arată în Enciclopedia României coordonată de Dimitrie Gusti, întemeietorul gândirii sociologice româneşti. S-au înfiinţat trei secţiuni ştiinţifice (istoria, filologie, sţiinţe naturale), a apărut revista “Transilvania”, s-au înfiinţat şcoli de fete, conferinţe, expoziţii, tipărituri, Muzeul istoric şi etnografic – încurajate toate printr-un ajutor de 2000 coroane anual. S-au acordat burse elevilor, studenţilor, ajutoare pentru calfe şi învăţăcei de meserii. Există documente cu bursierii din toate localităţile în perioada 1861 până în 1911, alcătuite de Octavian Goga, tabele nominale şi cronologice, separat pentru elevi şi studenţi.

  S-a pus bază pe învăţarea meseriilor: lăcătuşi, tapiţeri, pânzari, cofetari, pardositari, orologieri, armurieri. Iată, aşadar, ASTRA, prin multiplele sale preocupări, a avut una de maximă importanţă şi anume aceea de a ajuta pe cei nevoiaşi, de a sprijini pe copii modeşti financiar de a face şcoală şi de a deveni oameni de bază ai societăţii româneşti. În perioada amintită (1861-1911), ASTRA a acordat 500 de burse pentru stundeţi, elevi şi eleve de gimanaziu şi de la şcolile de meserii, plus ajutoare pentru şcoli şi elevi, pemii, împrumuturi, cărţi pentru biblioteci. S-a remarcat o întreagă pleiadă de intelectuali care au împlinit idealul cultural al ASTREI, ea contribuind la întărirea naţiunii prin cultură, prin cultivarea istoriei, a valorilor naţionale, prin educarea poporului, prin crearea culturii civice la români. Este momentul ca şi în Satu Mare să punem bazele ASTREI, existând atâtea personalităţi ale culturii şi ştiinţei!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img