More  Desfășurarea procesului de înscriere a copiilor la creșe

  Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială anunță că în perioada 10-21 august 2020 se desfăşoară procesul de înscriere al copiilor la creşele din municipiul Satu Mare, pentru anul şcolar 2020-2021.

  Pentru prima dată, înscrierea poate fi făcută și ONLINE în două moduri:

  • cererea și actele necesare pentru înscriere se trimit în fotocopie, pe adresa de mail: crese@dassatumare.ro
  • cererea și documentele se încarcă în fotocopie în formularul:

  Cererile de înscriere se pot descărca în format electronic de pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare precum și de la adresa sau se pot ridica de la sediile de preluare a dosarelor, începând cu data de 03 .08.2020. Datele vor fi prelucrate conform reglementărilor GDPR.

  Dosarul de înscriere al copiilor cuprinde următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere, anexa 1;
  2. Copia certificatului de naştere pentru copiii din familie;
  3. Copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului;
  4. Adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali;
  5. Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui aflat în îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, care are suspendat contractul de muncă, din care să reiasă data încetării suspendării acestuia (data reluării activităţii);
  6. Copie a hotărârii/sentinţei de divorţ dacă e cazul; Acord exprimat în scris (declarație pe proprie răspundere) al celui de-al doilea părinte în situația în care nu sunt/nu au fost căsătoriți, sau în situația în care custodia asupra copilului este comună.
  7. Copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei, dacă este cazul;
  8. Copie după certificatul de deces al părintelui/reprezentantului legal, dacă este cazul;
  9. Copie după ultima Declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală în situația în care părintele este persoană fizică autorizată, desfășoară activități liberale;
  10. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă, la forma de zi, dacă este cazul;
  11. Fişa de vaccinări, Anexa nr. 2;
  12. Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, Anexa nr. 3;
  13. Dosar de plastic

  Părinții care doresc să depună personal dosarul la sediile creșelor sunt aşteptaţi de luni până vineri, în perioada amintită, în intervalul orar 10.00-13.00, , la sediile creșelor.

  Sediile creșelor unde se pot prelua dosarele de înscriere sunt următorele:

  • pentru Creşa „Ţara Minunilor” – Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446;
  • pentru Creşa „Punguţa cu doi bani” şi Creşa „ Dumbrava Minunată” – Str. Ilişeşti nr. 4 ,                                          0754019809 ; 0754070119.
  • pentru Creşa „ Harap Alb” – Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447;
  • pentru Creşa „Albă ca Zăpada” – Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118;
  • pentru Creşa „Mica Sirenă” – Str Botizului nr. 61/a, tel 0748109855;
  • pentru Creşa „Degeţica” – Bd Lucian Blaga nr. 121, tel 0746136266;

  Pentru ca un dosar de înscriere să fie declarat eligibil, părinții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Satu Mare, dovedit cu acte de identitate sau contracte (în cazul închirierii unor locuinţe), iar vârsta copilului la data începerii frecventării creşei trebuie să fie peste 1 an pentru Creşele ,,Mica Sirenă”, ,,Degeţica” şi ,,Țara Minunilor”, respectiv peste 1,5 ani pentru restul creşelor.

  La evaluarea dosarelor se va ține cont și dacă copilul provine dintr-o familie monoparentală, dacă ambii părinți au un loc de muncă, precum și de numărul de înregistrare al dosarului. Evaluarea dosarelor se va face în perioada 24 – 31 august 2020, selecţia făcându-se pornind de la  criteriile de evaluare.

  Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor în data de 1 septembrie 2020.  Confirmarea locului pentru dosarele admise se va face la sediile creşelor în perioada 1 – 4 septembrie, urmând ca în 7 septembrie să se afişeze rezultatele finale.

  Dacă solicitarea de admitere la creşă va fi aprobată, înainte de începerea frecventării creşei documentele trimise în fotocopie se vor depune în original la sediul acesteia, fiind însoţite de  următoarele documente medicale:

  1. a) examen coproparazitologic al copilului, rezultat negativ;
  2. b) exudat faringian al copilului, rezultat negativ.

  Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de punctaj şi numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea  ocupării  locurilor libere.

   

   

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE