More  Atenție! Măsuri noi împotriva Coronavirusului

    În contextul creșterii numărului de cazuri zilnice confirmate de COVID-19 și la nivelul județului Satu Mare, și având în vedere evenimentele culturale și religioase specifice acestei luni, prefectul Radu Bud alături de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, în baza prevederilor Legii nr. 55/2020privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelorpandemiei de COVID-19solicită organizatorilor, participanțilorși tuturor cetățenilor să respecte cadrul general și măsurile specifice pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

  Astfel: 

  1. Se permite organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, astfel încât să fie asigurată o suprafațăde 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

  2. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. Astfel, slujbele religioase oficiate în spații publice, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

  3. Se permite organizarea de evenimente private în spaţii închisecu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarearegulilor de distanţare fizică;

  4. Se permite organizarea de evenimente private în spaţii deschisecu participarea cel mult 50 de persoane şi cu respectarearegulilor de distanţare fizică.

    La nivelul județului nostruComitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea prin care începând cu data de 01.08.2020 se aprobă obligativitatea purtării măștii de protecţieastfel încât  acopere nasul şi gurapentru toate persoanele începând cu vârsta de 5 aniprezente în spaţiile publice deschiseaglomerate (pieţetârguri, zone de aşteptare – staţii de autobuzperoane, zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinajespectacole în aer liber). De asemenea, sinterzice pe raza judeţuluiSatu Mare comercializarea şi consumul produselor alimentarebăuturilor acoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate înexteriorul clădirilor operatorilor economiciprecum terasecluburibaruriîn intervalul orar 24:00 – 6:00.

  Nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 se sancționează astfel:

  a) nerespectarea interdicţiilor stabilite conform art. alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguridemonstraţiiprocesiuniconcerte sau alte tipuri de întruniriîn spaţii deschiseoriîntruniri de natura activităţilor culturaleştiinţificeartisticereligioase, sportive sau de divertismentîn spaţii închise, cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;

  b) participarea persoanelor fizice la mitinguridemonstraţiiprocesiuniconcerte sau la alte tipuri de întruniriîn spaţiideschiseori la întruniri de natura activităţilor culturaleştiinţificeartisticereligioase, sportive sau de divertismentînspaţii închiseinterzise în conformitate cu art. alin. (3) lita), cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

  c) desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguridemonstraţiiprocesiuniconcerte sau a altor tipuri de întruniriîn spaţii deschiseori a unor întruniri de naturaactivităţilor culturaleştiinţificeartisticereligioase, sportive sau de divertismentîn spaţii închise, cu nerespectareamăsurilor stabilite conform art. alin. (3) lita), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE