More


  Catedrala Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului”, sfințită după ce a fost reabilitată

  =

  Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, sfinită după ce a fost reabilitată

  Un evenment deosebit a avut loc ieri la Satu Mare pentru credinicioșii ortodcși sătmăreni. Catedrala Ortoxă Adorirea Maicii Domnului a fost sfințită după ce a fost reabilitată integral

  Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie Arhierească au fost oficiate de către Preasfinţitul Pǎrinte Dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi de cǎtre Preasfinţitul Pǎrinte Dr. Timotei Sǎtmǎreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sǎtmarului, înconjuraţi de un frumos sobor de preoţi şi diaconişi de credincioşii sǎtmǎreni, respectându-se toate reglementǎrileimpuse de autoritǎţi, generate de pandemia de COVID-19.


  Vǎ reamintim faptul cǎ Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare a implementat, începând cu 10 noiembrie 2017, proiectul “Restaurarea și reabilitarea Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului”,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul a avut o valoare totală de 3.275.746,32 lei, din care 3.184.446,71 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. La acest proiect, s-a adǎugat o serie de multe alte lucrǎri realizate din finanţare proprie. Proiectul a fost finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR), prin intermediul ProgramuluiOperațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protectia şi valorificarea durabilăa patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.


  Obiectivul general al proiectului este valorificarea durabilăa Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care stimulează creşterea economică în zona de implementare. Ca urmare a implementarii proiectului se asteaptă o creştere a numărului de vizitatori ai edificiului de cult cu minim 8%/an.Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare este un edificiu religios, situat în centrulistoric al oraşului, cu valoare istorică şi spirituală, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local.

  Catedrala face parte din categoria B, fiind înscrisǎ în lista monumentelor din județul SatuMare sub codul: SM-II-m-B-05226. Proiectul a propus sprefinanţare o serie de lucrări de protejare, conservare şi de punereîn valoare a valenţelor arhitecturale ale acestui monument istoric, prin restaurarea şi reabilitarea faţadelor, inclusiv a mozaicurilor exterioare, a soclului, înlocuirea învelitorii de cupru, restaurarea tâmplăriilor metalice şi a împrejmuirilor existente, refacerea tuturor instalaţiilor, construirea unui grupsanitar nou, cu facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea unui spaţiu muzeal pentru expunerea obiectelor din patrimoniul Catedralei cu valoare istorică şi artistică şiamenajarea peisagistică a curţii. Prin proiect au fost create şifacilităti de acces şi vizitare pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, s-a realizat digitizarea Catedralei pentru introducereaîn Biblioteca Digitală a României, componenta românească a Bibliotecii Digitale Europene, fiind implementat un plan de marketing. Totodatǎ, a fost înnoit şi interiorul Catedralei, aceastadobândind supranumele de “Regina bisericilor din Sǎtmar”, potrivit Preasfinţitului Pǎrinte Dr. Iustin, EpiscopulMaramureşului şi Sǎtmarului.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img