More


  Finanțarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

  - Advertisement -


  În
   conformitate cu prevederile Legii nr.335/2013 privindefectuarea stagiului  pentru absolvenții de învățământsuperior, angajatorii care organizează aceste stagii pot solicita finanțarea lor din bugetul asigurărilor de șomaj.

  Scopul efecturii stagiuluieste de a asigura o tranziție a  absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele șiabilitățile profesionale pentru adaptarea la cerințelepractice și exigențele locului de muncăprecum  și pentru o rapidă integrare în muncă.

  Stagiarulpe perioada stagiului, se obligă  prestezemuncă pentru și sub autoritatea unui angajatorpersoanăfizică sau juridicăîn schimbul salariuluiîn baza unuicontract individual de muncă și a contractului de stagiu

  Angajatorul care încheie un contract de stagiupentru o perioadă de  6 luni în condițiile  legibeneficiază la cererepe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă încuantum de 2.250 lei/lună  acordată din bugetulasigurărilor de șomajîn limita fondurilor alocate cu această destinație.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img