More


  Cercetășia la Liceul Mihail Eminescu din Satu Mare

  =

  În lucrarea monografică despre Satu-Mare, Horia I. Gheorghiţă scrie: „Liceul «Mihai Eminescu», al căruia director este d. dr. Eugen Seleş un om foarte cult, energic şi bun român. Preşedinte al despărţământului «Astra» Satu Mare, dsa însoţit mai cu seamă de d-nii profesori Gavril Barbul, Silviu Tămaş, Vasile Scurtu şi Octavian Ruleanu, este prezent la orice manifestare culturală din cele mai îndepărtate colţuri ale judeţului sprijinind cu vorba şi în special cu faptele – ba chiar şi cu punga larg deschisă – toate acţiunile cu character românesc. Între membrii corpului didactic mai remark şi pe dnii profesori: preot Ioan Rujdea, preot Vasile Herman, preot Ioan Lörincz, Eftimie Pandrea, Francisc Groza, Eugen Foriş, Ludovic Mlinarecz, Pop Iuliu, Iosif Draser, Alexandru Pop, Alex. Dabija, Iosif Schneider, Alexandru Sarkadi, Paul Joja, Şerban Lungu, Popărăscu, Epaminonda Boca, Gheorghe Colda, Adrian Demian, Teodor Chirilă şi Şerbănescu.”

  Câteva cuvinte despre înfiinţarea, organizarea şi activitatea cercetăşiei în Satu Mare:

  „ Prefectura  judeţului şi primăria municipiului au datoria să dea un cât mai larg sprijin material subinspectoratului P. P. SatuMare pentru a putea face la timp plata instructorilor şi-a se asigura echipamentul necesar celor 8 centre şi 26 subcentre din judeţul acesta. Numai satisfăcute şi aceste imperioase necesităţi îi vom putea admira pe tinerii noştri executând comenzile ordonate, în impecabilă poziţie, drepţi ca lumânarea, iuţi ca titirezul şi îndemânatici ca sfârleaza. Numai după aceasta tinerii Sătmarului vor putea lucra mai mult în direcţia pe care ar fi trebuit s’o îmbrăţişeze cu mulţi ani înainte, dacă s’ar fi făcut mai de vreme ceiace nu-i prea târziu că s’a realizat şi-acuma!… După preregimentări e firesc să urmeze locul cercetăşiei, ce a luat fiinţă la Satu-Mare datorită – mai mult – celor doi oameni cari s’au ocupat intens de ea: defunctul profesor Ioan Conţiu, figură eminesciană, chipul cercetaşului incorigibil, mort pe altarul sfintei datorii în timp ce se afla în ţară străină, şi d. dr. Emil Coconeţi, un veritabil om de inimă, un suflet curat cercetăşesc… În Satu-Mare are sediul legiunea «Principele Nicolae» care cuprinde judeţele Sălaj, Satu-Mare şi Maramureş, comandată fiind de d. dr. Emil Coconeţi, directorul financiar al prefecturii judeţului. Comandantul cohortei «Someşul» din Satu Mare este d. profesor Alexandru Dabija, un om energic şi plin de avântul atât de necesar oricărui început. Comandantul cohortei «Ioan Conţiu» din Baia-Sprie este d. Optimiu Nicoară, un vrednic cercetaş care s’a dedicate acestei cariere cu o pasiune demnă de invidiat. Centuriile cohortei «Someşul» sunt formate şi comandate după cum urmează:

  A liceului «Mihail Eminescu», comandată de d. profesor Alexandru Dabija.

  A şcolii de Arte şi Meserii, comandată de d. Vasile Antoniu. A şcolii de ucenici Industriali şi Comerciali, comandată de d. învăţător Alexandru Fedac.

  A şcolii primare No. 1, comandată de d. învăţător Augustin Olteanu. A şcolii primare No. 2, comandată de d. învăţător Grigore Greceanu.

  A şcolii primare No. 3, comandată de d. învăţător Iosif Cardoş. A şcolii primare No. 4, comandată de d. învăţător Marina.

  A şcolii primare No. 5, comandată de d. învăţător Victor Pop. A minoritarilor, comandată de S. Simon.

  A specialiştilor comandată de talentatul sculptor d. Francisc Lachman, harnicul conductor al lucrărilor de restaurare a căminului situate în grădina Romei.

  A fabricii «Unio» comandată de d. Nicoară Mândruţ. Amintesc aci şi pe cercetaşele liceului de stat pentru fete «Domniţa Ileana», comandate de dra profesoară Ilea şi ale liceului «Reformat» comandate de dra Agyagoş. […]

  Amintesc aci şi famfara cercetaşilor condusă cu multă pricepere şi deosebit tact de d. profesor Eduard Pavelca, absolvent al conservatorului din Praga şi fost şeful muzicii gărzii imperiale a Ţarului Nicolaie al II-lea.

  […] După cum se vede, la Satu-Mare, activează intens şi cercetaşii pe cari am socotit nemerit să-i intercalez tot aci pentru că dictonul latin «mens sana in corpora sano» nu este o afirmaţiune fără sens şi cu atât mai mult că o ţară nu se poate menţine decât printr’o «sănătate integrală: morală, intelectuală şi fizică».

  ” Informaţiile din acest material au fost culese din „statele personale” ale profesorilor care se găsesc în Arhiva Colegiului Naţional Mihai Eminescu, din volumul Colegiul Naţional 3 „Mihai Eminescu” Satu Mare Monografie şi din anuarele Liceului Mihail Eminescu din Satu Mare. Aceste anuare, începând cu numărul al doilea, au apărut sub îngrijirea directorului liceului, prof. dr. Eugen Seleş. Ultimul anuar a apărut în anul 1938.

  Sursa: Prof. dr. Ovidiu T. POP – „Eroii Neamului”, Satu Mare, an IX, (serie nouă), nr. 3 (32), septembrie 2017

  Nicolae Ghişan  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img