More


  Continuă lupta oarbă cu ambrozia!

  - Advertisement -

  În luna august a anului 2020Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 35 inspecţii, din care 19 planificate și 16 neplanificate

  În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate:

  – 7 controale efectuate în urma sesizărilor, pentru verificarea aspectelor semnalate de acestea
  – 1 control pentru verificarea stadiului realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare,
  – 1 control dispus de Comisariatul General  al Gărzii Naționale de Mediu,
  – 6 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare, 
  – 1 inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare

  Din cele 19 controale planificate, un număr de 2 acțiuni au avut ca scop verificarea respectării prevederilor autorizației integrate de mediu, la două instalații care cad sub incidența legislației privind emisiile industriale. Celelalte 17 inspecțiiplanificate au avut ca tematică de control, verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale  și a stării de salubrizare a localităților

  În urma acestor controale, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 57500  lei. De asemenea, într-unul din cazuri, în care s-a constatat inițiereaunor lucrări fără obținerea acordului de mediu, s-a dispus, ca sancțiune complementară, desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială.

  Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost în domeniul gestionării deșeurilor, în special al celor  tip municipal și asimilabile de către  deținătorii acestora, persoane fizice și juridice, respectiv abandonarea acestora pe terenuri din intravilanul și extravilanul unor localități.

  Alte inspecții au vizat verificarea respectării prevederilor legale pentru titularii unor proiecte care au depus cereri de finanțare pentru fonduri europene, pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilorinspecții efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul acestor proiecte, inspecții vizând evacuări neconforme de ape uzate, a modului de realizare a măsurilor pentru conformarea la prevederilor legislației din domeniul protecției mediului, ș.a.m.d.

  În toate situațiile, pe lângă acțiunile coercitive amintite, comisarii au stabilit măsuri cu termen pentru remedierea deficiențelor constatate.

  În urma centralizării datelor pentru luna august la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Satu Mare, au fost înregistrate 80 de sesizări privind combaterea ambrozieiși au fost identificate  peste 300 de amplasamente cu ambrozie la nivelul judeţului. La sfârșitul lui august, numărul de amplasamente de pe care a fost îndepărtată buruiana ambrozia era de 247. În conformitate cu procedura existentă, U.A.T.-urile au aplicat  40 de avertismente, precum și o amendă în valoare de 500 de lei pentru nerspectarea prevederilor legale privind combaterea ambroziei

  !!! Este important ca, atunci când  cetățenii identifică prezența buruienii ambrozia, să sesizeze imediat autoritățile locale pentru a putea interveni deîndată pentru combaterea  acesteia.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img