More


  Coza Romi, primarul potrivit pentru comuna Crucișor

  =

  Bună ziua dragi cetățeni, vă atașez mai jos realizările mele în cei 4 ani de mandat:

  – 1. În anul 2017 am depus cerere de finanțare “MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CRUCIȘOR ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, COMUNA CRUCIȘOR “ în valoare de 16.556.403 lei, 18,98 km
  – 2. În anul 2018 s-a redepus dosarul cu modernizarea străzilor din comună.
  – 3. S-a reabilitat Căminul Cultural Crucișor, în valoare de 671.660 lei
  – 4. S-a continuat cu derularea proiectului canalizare ape uzate menajere Crucișor – Iegheriște și stație de epurare, în valoare de 10.037.727 lei.
  – 5. Reabilitat Grădinița Poiana Codrului în valoare de 2.668.664.89 lei, finanțat prin PNDL.
  – 6. S-a dotat Primăria Crucișor cu echipamente (sărăriță, tocător vegetație, sisteme de alarmare civilă, mașină de spălat pardoseli, 15 containere metalice de 1,1 mc, 42 de containere tip clopot de 2,5 mc) în valoare de 280.375 lei, finanțat prin F.E.A.D.R.
  – 7. S-a dotat Școala din Poiana Codrului cu bănci, scaune, mobilier, xerox etc. în valoare de 204.419 lei, finanțat prin PNDL.
  – 8. S-a dotat Căminul Cultural Poiana Codrului cu: aragaze, chiuvete, pahare, boiler electric, 2 vitrine frigorifice, 2 lăzi frigorifice și perdele.
  – 9. S-a achiziționat terenul (curtea Căminului Cultural din Poiana Codrului) parcarea din față și spate.
  – 10. S-a asfaltat și plombat drum Poiana Codrului ( în fața fabricii, pe vale, str. Bisericii ) și Crucișor.
  – 11. Se lucrează la construirea unui zid de sprijin în spatele Sălii de sport din Poiana Codrului, aprobată de Ministerul Dezvoltării Regionale prin C.N.I. în valoare de aproximativ 856.000 lei.
  – 12. S-a reabilitat iluminatul public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat cu led, în valoare de 312.556 lei (714 lei/corp, bucăți 438) pe toată comuna.
  – 13. S-a montat iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă.
  – 14. S-a pavoazat comuna cu drapele trico-lore de Ziua Republicii și Centenar.
  – 15. S-au achiziționat tuburi de beton și montat pentru podețe pe drumurile agricole și comunale în Poiana Codrului (4 poduri), Iegheriște ( 3 poduri) și în Crucișor (1 pod).
  – 16. S-a achiziționat echipament sportiv pentru echipa de fotbal a comunei ( tricouri, short-uri, jambiere, mingi).
  – 17. S-au pietruit străzile comunale, cu agregate de balastieră.
  – 18. La solicitarea noastră s-au montat parapeți de siguranță pe DJ 193 B, pe raza comunei.
  – 19. S-au amenajat țarcuri pentru containere deșeuri menajere -6 bucăți a câte 3 compartimente.
  – 20. S-a reparat pod Poiana Codrului sub vale (Dărăbuș).
  – 21. S-a dotat Căminul Cultural Poiana Codrului cu 8 aparate de aer condiționat.
  – 22. S-au plombat drumurile comunale Poiana Codrului și Crucișor ( aproximativ 6 km).
  – 23. S-a dotat Căminul Cultural Iegheriște cu 6 aparate de aer condiționat, 2 vitrine frigorifice, 2 lăzi frigorifice.
  – 24. S-a dotat Căminul Cultural Crucișor cu 2 vitrine frigorifice, 2 lăzi frigorifice, un aragaz, 6 aparate de aer condiționat și perdele pentru ferestre.
  – 25. Am organizat, în septembrie 2018, Cupa Codrului la fotbal în Poiana Codrului cu echipe din comunele vecine.
  – 26. S-a întăbulat gratuit teren în localitatea Crucișor-trei sectoare cadastrale (10,14,17-198 parcele).
  – 27. S-au acordat 35.000 lei/capelă, pentru sprijinirea construirii capelelor din localitățile Poiana Codrului, Iegheriște și Crucișor.
  – 28. S-au montat coșuri stradale în Poiana Codrului.
  – 29. S-a întocmit documentație pentru proiect “REABILITARE ȘCOALA VECHE” din Poiana Codrului, pentru locuințe sociale.
  – 30. S-a întocmit documentația tehnică pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Poiana Codrului, ulița ciurzii, 535m lucrare finalizată.
  – 31. S-a întocmit documentația și s-a preluat în domeniul privat al comunei Crucișor terenul din râtul râurilor, Poiana Codrului.
  – 32. S-a reabilitat pod în localitatea Crucișor ( Calea ferată- Bărcut) pentru acces la terenurile agricole.
  – 33. S-au achiziționat două totemuri cu indicator intrare în comună.
  – 34. S-au achiziționat și montat 4 stații de autobuz.
  – 35. S-au achiziționat 2 oglinzi rutiere în Poiana Codrului.
  – 36. S-a achiziționat indicator stație autobuz.
  – 37. S-a plombat drum comunal (Crucișor- Moara Borși și Poiana Codrului, intersecție Bârsău-pe vale).
  – 38. S-a pietruit drum agricol de la secția de tractoare până pe Lăpast ( Crucișor). S-a pietruit drum agricol Iegheriște spre fermă ( lângă Biserică ) .
  – 39. S-a semnat contract de finanțare pentru întăbulare sistematică (gratuită) a încă unui număr de 100 de parcele pe zona Iegheriște.
  – 40. S-a reparat gardul și parcarea din fața Primăriei Crucișor.
  – 41. S-a montat copertina la clădirea Primăriei în față și spate.
  – 42. S-a confecționat la sediul Primăriei rampă pentru persoanele cu dizabilități.
  – 43. S-au amplasat cele 42 clopote si 15 containere de tablă de 1,1 mc pentru colectarea selectivă: sticlă, plastic, hârtie, în cele trei localități ( Crucișor, Iegheriște și Poiana Codrului ).
  – 44. S-a reparat fântâna cu dranițe și acoperiș la Școala veche Poiana Codrului.
  – 45. S-a construit o toaletă la locuințele sociale până la reabilitarea construcției.
  – 46. S-a început reabilitarea Grădiniței din Poiana Codrului în valoare de 2668664,96 lei. Lucrare în derulare.
  – 47. În anul 2019 s-au plombat drumurile comunale asfaltate din localitățile Crucișor și Poiana Codrului.
  – 48. În anul 2019 s-au reparat și pietruit drumuri comunale care s-au deteriorat.
  – 49. S-a preluat în domeniul public a terenului de fotbal și garderoba din Poiana Codrului pentru a putea fi reabilitată garderoba.
  – 50. S-a făcut aprovizionarea cu material antiderapant pentru perioada de iarnă (nisip și sare ).
  – 51. S-a demolat garderoba de la terenul de fotbal Poiana Codrului și s-a eliberat terenul pentru a se construi alta nouă.
  – 52.S-au montat două poduri din tuburi corugate unul în Crucișor și unul în Poiana Codrului.
  – 53. S-a eliberat terenul unde s-a prăbușit hala metalică din Poiana Codrului și s-a valorificat fierul vechi.
  – 54. S-a predat serviciul de salubrizare prin licitație cu contract de delegare la SC. DEIOSIM SRL.
  – 55. S-a predat în administrație pădurea comunală la Ocolul silvic Borlești pentru a se întreține și valorifica în mod profitabil și pentru respectarea codului silvic.
  – 56. S-a întocmit studiul de oportunitate pentru extinderea rețelei de gaz metan.
  – 57. S-a început reabilitarea instalației electrice la Școala Gimnazială Poiana Codrului, continuându-se cu schimbarea acoperișului pentru obținerea autorizației de funcționare I.S.U.
  – 58. S-a efectuat studiul de oportunitate pentru amenajarea curții de la Căminul Cultural Poiana Codrului.
  – 59. S-au schimbat jgheaburile de scurgere a apei pluviale la Sala de sport și s-a montat protecție pentru corpurile de iluminat suspendate din interior.
  – 60. S-au reparat jgheaburile la Căminul Cultural Poiana Codrului.
  – 61. S-au luat măsuri pentru marcarea și tăierea arborilor de pe domeniul public care prezentau pericole.
  – 62. S-a întocmit proiect pentru extindere rețea de apă menajeră pe străzile care nu au fost prevăzute în proiectul inițial pentru cele trei localități.
  – 63. S-a depus la C.N.I. cerere de finanțare:
  •proiect asfaltare drumuri comunale,
  •pentru construcție nouă baza sportivă din Poiana Codrului,
  •reabilitare locuințe sociale ( Școala veche ).
  – 64. Am achiziționat sisteme de suprave-ghere pentru Poiana Codrului și Crucișor.

  Vă mulțumesc pentru susținere și vă aștept să-mi fiți alături pe data de 27 septembrie.

  Cu stimă, Romi Coza!  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img