More


  ÎNSCRIERI LA MASTERATUL DE AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ LA UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD, FILIALA SATU MARE

  =

  În urma obținerii acreditării mult așteptate, Filiala Satu Mare a Universității ”Vasile Goldiș” din Arad organizează înscrieri online la masteratul de Audit și Expertiză Contabilă în perioada 10-23 septembrie a.c. pe platforma https://admitere.uvvg.ro/.

  Programul de studii universitare de masterat Audit și Expertiză Contabilă îşi propune să ofere cursanților o continuare şi o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate în domeniul contabilităţii întreprinderilor şi a grupurilor de întreprinderi. În același timp, programul oferă şi deschideri necesare spre alte discipline care se referă la gestiunea întreprinderii şi a căror parcurgere asigură o mai bună înţelegere a aspectelor privind principiile contabile, tehnicile contabile, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare şi valorificarea informațiilor contabile.

  Parcurgerea acestui program de master oferă absolvenților recunoașterea, prin echivalare, a examenului de acces la profesia de auditor financiar și respectiv, de expert contabil pe baza acordurilor încheiate cu CAFR și CECCAR.

  Corpul profesoral este format din specialiști cu o bogată experiență profesională, axat pe flexibilitate la nevoile pieței muncii. Cursurile vor avea ca invitați specialiști din mediu de afaceri.

  Ocupațiile posibile conform C.O.R. sunt: Auditor intern – 241105; Auditor financiar – 241107; Contabil șef – 121120; Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241104; Șef birou contabilitate – 121129; Șef birou analize economice – 121130; Consultant fiscal – 241222;  Expert evaluator – 241251; Expert contabil – verificator – 241102.

  Admiterea se face în limita locurilor disponibile, pe baza mediei ponderate între media la examenul de licență (50%) și media generală de promovare a anilor de studiu  (50%) în limita locurilor aprobate prin hotărâre de guvern.

  La înscriere dosarul trebuie să cuprindă:

  • copie după certificatul de naștere
  • copie după certificatul de căsătorie
  • copie după diploma de bacalaureat
  • diploma de licență sau echivalentul acesteia în original sau copie legalizată; adeverință pentru promoția 2020
  • copie după foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență
  • adeverință medicală tip M.S. 18.1.1
  • aviz psihologic
  • chitanțe privind plata taxei de înscriere și a celei de școlarizare
  • 3 poze tip buletin
  • dosar plic.

  Universitatea acordă următoarele facilități:

  • Studenții care urmează o specializare la nivel masterat sau curs postuniversitar, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de școlarizare pe toată perioada școlarizării.
  • Partenerii antreprenoriali ai UVVG și firmele care înscriu la o specializare de la nivel licență sau masterat din cadrul UVVG, cu excepția programelor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, 3 angajați beneficiază de o reducere de 10% a taxei de școlarizare, iar dacă înscriu 5 angajați beneficiază de o reducere de 20% a taxei de școlarizare pentru fiecare angajat înscris.

  Contact și informații suplimentare: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 26, tel 0261716230.

  Dragi tineri înscrieți-vă la Universitatea de Acasă!  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img