More


  Oameni ce sunt sau pot deveni reper moral!

  =

  În şirul lung de ani ai vieţii, fiecare dintre noi avem prilejul să cunoaştem şi să interacţionăm cu mulţi dintre semenii noştri, fapt ce ne marchează, mai mult sau mai puţin, felul de a fi, de a gândi şi de a acţiona. Îmi place să cred că, la rândul nostru, şi noi ne influenţăm, nu neapărat în egală măsură, ceva din existenţa lor. Acest ceva este, poate, de dimensiuni minime, dar există. Am întâlnit oameni reuşiţi în viaţă, care au avut drept model învăţătorul sau profesorul, care i-a oferit linii ce l-au dirijat într-o anume direcţie. După ani îşi aduc aminte de spusele lor, de liniile devenite jaloane în comportare, în ţinută, în punctualitate, în cuvântul dat, în respectul faţă de aproapele etc.

  Unii dintre noi avem şansa să ne întâlnim, în existenţa noastră, şi cu oameni care simţim evident că ne transferă, în plan spiritual, energii şi valori morale certe, inconfundabile şi în volume care sunt importante pentru zestrea noastră sufletească. Am avut un astfel de om, care ocupă un loc bine definit în memoria mea afectivă. Este profesorul de limba română din Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş, dl. Armanca Platon, un intelectual desăvârşit, o personalitate complexă: cadru didactic excelent, om care s-a implicat şi dedicat cu mult devotament ştiinţei de carte transmisă oră de oră elevilor. Cu o solidă formaţie umanistă, dobândită prin studii înalte, pe care şi-a amplificat-o în timp printr-o trudă zilnică specifică unui intelectual veritabil, a ajuns un foarte bun cunoscător al culturii naţionale şi universale în multiplele ei componente: gramatică, literatură, istorie, etnografie, arte, dicţie, mimică etc. Această cunoaştere a patrimoniului cultural românesc a fost dublată de un respect profund, definit prin sintagma binecunoscută a “patriotismului luminat” al tuturor elementelor care definesc spiritul naţional. Şi făcea acest lucru prin 1957, când greu şi cu ocolişuri o putea face. Toată această zestre intelectuală dobândită avea la bază pentru neuitatul profesor Armanca Platon o matrice moştenită, specifică omului venit din lumea satului transilvan cu valorile sale ancestrale.

  Pentru cei care l-au cunoscut, Armanca Platon rămâne o personalitate caracterizată printr-o atitudine constantă, care nu a acceptat compromisuri ocazionale, în demersul său dezinteresat în a veghea la respectul valorilor ce se formau pe băncile şcolilor din Beiuş. După ani şi ani, colegi ca Aron Radu, Bodeanu Valer sau Constantin Ovidiu, ne aduceam aminte laudativ de omul minunat Armanca Platon (Să-l odihnească Dumnezeu în Pacea Sa!).

  Sunt mulţi oameni în jurul nostru care militează cu consecvenţă, curaj şi responsabilitate ca valorile naţionale să-şi păstreze nealterat locul ce li se cuvine în viaţa societăţii noastre, în care a început să domine ura, duşmănia, invidia şi răutatea. Sunt oameni a cărui “verb” ferm îi conştientizează pe cei din jur, încercând să-i facă mai oameni, mai trainici şi mai umani! Sunt oameni care scriu volume despre această transformare în bine a omului – cetăţean, ele stând ca mărturie scrisă în timp asupra eforturilor lor cotidiene, pe parcursul mai multor decenii, de a fi mereu în miezul problemelor sociale şi politice ale comunităţii. Am descoperit astfel de oameni prin emisiunile TV “Oameni şi fapte” sau “Glasul Bisericii” şi “Şcoala sătmăreană”, cu finalitate în cele 15 volume “Oameni şi fapte”.

  Apreciez la mulţi sătmăreni, demni de “Oameni şi fapte”, consecvenţa lor doctrinară, neacceptarea niciunui compromis moral şi fermitatea lor, care au devenit deja standarde de referinţă pentru mulţi dintre cei care-i cunosc. Toate aceste trăsături au făcut ca activitatea lor în spaţiul sătmărean să fie marcată prin decizii tranşante prin care şi-au apărat statutul moral dobândit în timp.

  Rememorez cu plăcere perioadele de timp în care am avut calitatea de preşedinte al Clubului “Olimpia” şi cea de consilier local, când m-am convins pe viu asupra trăsăturilor emblematice de caracter ale colegilor, unii buni oratori ce puteau fi auziţi în spaţiul public, reuşind să transmită mesajul ideatic, în formă de o elocinţă şi eleganţă deosebite, influenţându-şi auditorul. Am întâlnit şi oameni care au făcut umbră pământului în zadar! Sunt destui şi azi! Oricum, trebuie să-i băgăm în seamă, pentru generaţia tânără, pe cei ce pot deveni repere morale, oameni ce pot transmite lucruri demne de urmat, care formează caractere!

  Teodor Curpaş  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img