More


  Contract de peste 43,5 milioane de lei, semnat de Apaserv

  - Advertisement -

  La sediul APASERV SATU MARE S.A, a fost semnat ieri, 22 octombrie 2020, al doilea contract de lucrări din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, derulat de APASERV SATU MARE S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Contractul de lucrări „Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare și a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare și Bătarci” are o valoare de 43.577.987,85 lei (fără TVA), cu o durată de execuție a lucrărilor de 27 luni, la care se va adăuga o perioadă de garanție de 36 luni.

  În ce vor consta lucrările
  Lucrările vor consta în extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Tarna Mare și Valea Seacă, pe o lungime de aproximativ 2,8 km cu 54 de branșamente, respectiv extinderea rețelei de canalizare în localitatea Tarna Mare și construirea rețelei noi de canalizare în localitățile Valea Seacă, Bătarci, Comlăușa și Tămășeni, pe o lungime de aproximativ de 60 km cu 1.939 racorduri.
  Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014-2020, va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de APASERV SATU MARE S.A. prin următoarele: îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire în mediul rural prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu; reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate; reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă, contribuind la conservarea pe termen lung a resurselor de apă; crearea în mod direct de locuri de muncă suplimentare ca urmare a extinderii rețelelor de apă potabilă și canalizare în aria de proiect și a facilităților de tratare propuse.

  Apă și canalizare pentru toate localitățile din județ
  La eveniment a fost present ;I pre;edintele Consiliului Jude’ean Satu Mare, Pataki Csaba. Acesta a declarant că se are în vedere ca toate unitățile administrativ-teritoriale din județ să fie racordate la rețeaua de apă și canalizare.
  ”Între timp, noi extindem masterplanul la nivelul localităților care nu sunt cuprinse în planul regional de dezvoltare. Prioritatea comună a Consiliului Județean și a Societății Apaserv este ca, în decurs de un an să găsim sursele de finanțare și pentru localitățile care au sub 2.000 de locuitori, astfel încât, în cel mai scurt timp, toate unitățile administrativ-teritoriale din județ să fie racordate la rețeaua de apă și canalizare”, a declarat președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba.

  Obiectivele proiectului
  Reamintim că „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.013.065.561 lei (fără TVA), din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 921.955.592,19 lei, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.
  Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 populație echivalentă în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

  Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

     ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img