More


  PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD-VEST ÎN PERIOADA 2014-2020

  - Advertisement -

  Grandiosul proiect al Apaservului a ajuns în faza a a treia, fază în care s-au semnat contractele pentru alte două obiective ale proiectului. Este vorba despre „extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Valea Vinului” (POIM SM-CL-09) și „construcția, extinderea și reabilitarea facilităților de captare, tratare, înmagazinare şi pompare apă în localitățile Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșolț, Huta Certeze și Negrești-Oaș” (POIM-SM-CL-11).

  Proiectul face parte din axa prioritară 3 (dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației) care prevede:

  – ape uzate urbane/rurale colectate și epurate pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 de locuitori;

  – serviciul public de alimentare cu apă potabilă controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a societății, extins pe localitățile cu o populație de peste 50 de locuitori.

  Valoarea totală a proiectului este de 1.013.065.561 lei (fără TVA) din care 85% vin din fondul de coeziune (Bani europeni), 13% din fondul de stat și doar 2% din fondul alimentat de conjudețenii noștri (bugetele unităților administrativ teritoriale). Investițiile cuprinse în proiect sunt incluse în 23 de contracte (trei de servicii, patru de furnizare, doisprezece de execuție și patru de proiectare și execuție).

  Să le luăm pe rând. Proiectul din Valea Vinului are o valoare de aproape 26,7 milioane lei, are o durată de execuție de 19 luni (cam mult gândesc) și o perioadă de garanție de 36 de luni (cam puțin, după părerea mea). Așa au gândit și reprezentanții constructorilor (ALAVALȘ PROD COM srl și ORIZONT SIGHETU MARMAȚIEI SRL) deoarece au promis că vor face treabă de calitate și înainte de termen. Prin calitate eu înțeleg și durabilitate. În satul Valea Vinului se prevede o extindere a alimentării cu apă cu 6168m și a canalizării cu 5891 de metri. Pentru satul Roșiori se vor extinde cu 4420m a alimentării cu apă. În plus, în comună, se va construi o conductă sub presiune în lungime de 2342 de metri și șapte stații de pompare.

  În ceea ce privește lotul din Țara Oașului + Halmeu și Turulung, în afară de extindere, aici lucrările sunt mai complexe având și lucrări de construcție și reabilitare (captare, tratare, înmagazinare și pompare cu apă). Proiectul va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de APASERV SATU MARE S.A. prin următoarele:

  -îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire în mediul rural prin dezvoltarea / înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în condiții de siguranță și în regim continuu;

  -reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate;

  -reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă, contribuind la conservarea pe termen lung a resurselor de apă;

  -crearea în mod direct de locuri de muncă suplimentare ca urmare a extinderii rețelelor de apă potabilă și canalizare în aria de proiect și a facilităților de tratare propuse.

  Valoarea contractului este de 62.426.935 lei pentru o durată de execuție de 33 de luni și o perioadă de garanție tot de 36 de luni, firma contractantă fiind STRABAG srl. Lucrarea a fost divizată în șapte sectoare după cum urmează:

  Sector 1 – Turț (UAT Turț):
  -Executare a 5 foraje noi de captare apă brută și echipare a 2 foraje existente cu cămin de debitmetre, instalații electrice și automatizare și SCADA;

  -Construire conductă nouă de aducțiune apă brută de la frontul de captare la stația de tratare a apei potabile (STAP) de cca. 1255 m;

  -Construire stație de tratare a apei potabile (STAP) la Băbești cu un debit nominal de 33 l/s, construire rezervor nou de înmagazinare de 200 mc și a 2 stații de pompare spre Bătarci și spre Turț;

  -În cadrul gospodăriei de apă Turț existentă: construire stație de pompare nouă cu pomparea apei potabile spre gospodăria de apă nouă Turț

  -Construirea unei gospodării de apă nouă Turț rezervor nou de 1000 mc și stație de reclorinare.

  Sector 2 – Tarna Mare (UAT Tarna Mare):
  -Executare a 3 foraje noi de captare apă brută;

  -Construire conductă nouă de aducțiune apă brută de cca. 600 m și stație de pompare apă brută de la forajele noi la stația de tratare a apei potabile;

  -Construire stație de tratare a apei potabile (STAP) cu un debit nominal de 9 l/s și construire rezervor nou de înmagazinare de 600 mc.

  Sector 3 – Halmeu (UAT Halmeu):
  -Executare a 3 foraje de captare apă brută noi și echipare a 2 foraje existente cu cămin de debitmetre, instalații electrice și automatizare și SCADA;

  -Construire conductă nouă de aducțiune apă brută de la frontul de captare la stația de tratare a apei potabile (STAP) de cca. 2480 m;

  -Construire stație de tratare a apei potabile (STAP) cu debit nominal de 37 l/s, construire rezervor nou de înmagazinare de 600 mc și stație nouă de pompare spre Porumbești.

  Sector 4 – Huta Certeze (UAT Certeze):
  -Construire stație de tratare a apei potabile (STAP) cu un debit nominal de 18 l/s, construire rezervor nou de înmagazinare de 1000 mc

  Sector 5 – Negrești Oaș (UAT Negrești Oaș)
  -Construire captare nouă de suprafață pe Valea Talna cu debit de 16 l/s;

  -Construire rezervor nou de înmagazinare de 1600 mc în cadrul stației de tratare a apei potabile (STAP) Negrești-Oaș.

  Sector 6 – Tămășeni (UAT Bătarci):
  -Construire rezervor nou de înmagazinare de 600 mc.

  Sector 7 – Târșolț (UAT Târșolț)
  -Executare a 10 foraje noi de captare apă brută;

  -Construire conductă de aducțiune nouă apă brută de la frontul de captare la stația de tratare a apei potabile de cca. 2000 m;

  -Construire stație de tratare a apei potabile (STAP) cu un debit nominal de 8 l/s, construire rezervor nou de înmagazinare de 100 mc și a 2 stații de pompare spre Aliceni și spre Cămârzana.

  Gruiţă Ienăşoiu  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img